სერვისი - პროდუქტი ▾

ვაქცინის სერთიფიკატები

რა არის ვაქცინის სერთიფიკატები?
ქაღალდზე დაფუძნებული COVID ტესტის შედეგებით და ვაქცინაციის ჩანაწერებით, ცხადია, რომ საჭიროა ახალი უსაფრთხო ციფრული ალტერნატივა. გლობალური მთავრობები, ორგანიზაციები და კომპანიები სხვადასხვა სექტორში მუშაობენ ტესტის შედეგებისა და ვაქცინაციისთვის იმუნიტეტის ურთიერთქმედების სერთიფიკატების შესაქმნელად, მათ შორის ვაქცინის პასპორტების ჩათვლით. ამ რწმუნებათა სიგელის მიზანია მიაწოდოს მოქალაქეებს სანდო, გადამოწმებადი ჩანაწერები, რომ მათ ტესტირება ან ვაქცინაცია ჩაუტარდათ COVID-19 და სხვა გადამდები დაავადებებისთვის.

 

ნდობის განვითარება ვაქცინის სერთიფიკატებით
"ქარდსოლუშენ'-თან ერთად, მთავრობებს და კომპანიებს შეუძლიათ შექმნან, განათავსონ და მხარი დაუჭირონ ვაქცინის ავტორიზაციისა და პასპორტის პროგრამებს, რომლებიც დაფუძნებულია ნდობაზე, რომელიც გააქტიურებულია ციფრული და ფიზიკური გაცემის სისტემებით და უზრუნველყოფილია ციფრული ხელმოწერის, დაშიფვრის და ავტორიზაციის ტექნოლოგიებით.

ჩვენი ფიზიკური უფლებამოსილების გადაწყვეტა მოიცავს ეროვნულ პირადობის მოწმობას, მართვის მოწმობას და ელექტრონულ პასპორტებს მთავრობებისთვის, ასევე EMV გადახდის ბარათებს ფინანსური ინსტიტუტებისთვის. ჩვენი ციფრული გადაწყვეტილებები მთავრობისთვის მოიცავს eID- ს, ციფრული მოგზაურობის სერთიფიკატებს (DTC) და მობილური მძღოლის ლიცენზირებას

 

ახალ ჩვეულებასთან ადაპტირება
ნორმალურად დასაბრუნებლად, სამოგზაურო ინდუსტრიას სავარაუდოდ დასჭირდება პატრონებისგან იმუნიტეტის სერთიფიკატი და არის ინდუსტრიის ხელმძღვანელობით წამოწყებული ინიციატივები, მათ შორის IATA– ს Travel Pass, რომელიც უკვე განლაგებულია ზოგიერთი ავიაკომპანიის მიერ.

მთავრობები ასევე იძიებენ ვაქცინის პასპორტების მიზანშეწონილობას მოქალაქეებისთვის და მათი საზღვრების გადაკვეთისათვის. "ქარდსოლუშენ'-ი გთავაზობთ ციფრული იდენტურობის გადამოწმებას და ბორტზე მისვლის შესაძლებლობას, დადასტურებულ ნდობასთან და ურთიერთთანამშრომლობასთან ერთად.

 

QR კოდები: მარტივი და უსაფრთხო
თითოეული რწმუნებათა სიგელი უნდა შეიცავდეს ინდივიდის ვინაობის უსაფრთხოდ შეკრების საშუალებებს, როგორიცაა ციფრულად ხელმოწერილი QR კოდი (რომელიც შეიცავს კრიტიკულ ინფორმაციას მოქალაქეზე და მათ ვაქცინაციაზე/ტესტირების ჩანაწერზე), მათ მიერ მიღებულ ვაქცინას/ტესტს და როდის და სად იყო აცრილი/ დატესტილია.

QR კოდით და ციფრული ხელმოწერით, რომელიც წარმოდგენილია ყველა ფიზიკურ ბარათზე, ქაღალდზე და მობილურ მოწყობილობაზე დაფუძნებული ვაქცინის/ტესტის სერთიფიკატზე, "ქარდსოლუშენ'-ი უზრუნველყოფს, რომ სერთიფიკატი გადამოწმდეს, შეესაბამებოდეს და თავსებადი იყოს გლობალურ ინიციატივებთან ვაქცინის/სატესტო რწმუნებათა სიგელების და ვაქცინისთვის. პასპორტები და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO).