სერვისი - პროდუქტი ▾

განათლება

გადაწყვეტილებები სკოლებისთვის, კოლეჯებისთვის და უნივერსიტეტებისვის იდენტურობა, ავტომატიზირება, ინტეგრირება

 

 

განათლების ინსტიტუტები ყოველთვის სარგებლობენ შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ით, რატომ? პასუხი მარტივია, რადგან ჩვენ ვთავაზობთ სკოლებს, კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს ეფექტურ გადაწყვეტილებებსა და ინტეგრირებულ ციფრულ ID პროგრამებს. საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ამჯობინებენ შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ს, რადგანაც ჩვენი გადაწყვეტილებების საშუალებით  შეიძლება თქვენი შემოსავლის სწრაფად და ეფექტურად გაკონტროლება.

 

მრავალ დანიშნულებადი სტუდენტური ბარათები

 

შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის ციფრულ ტექნოლოგიის სისტემებს გააჩნიათ მაგნიტური ზოლი, შტრიხ კოდი, ფარული კოდი და სმარტ ბარათის შესაძლებლობები, რაც ხელს უწყობს სასწავლებელში ბარათების მრავალმხრივ გამოყენებას.

ჩვენი ტექნოლოგიის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ დაამზადოთ ბარათები, როგორც სტუდენტებისთვის ასევე მასწავლებელთა და ლექტორთათვის, რაც სასწავლო დაწესებულებას დიდ სარგებელს მოუტანს. Aმაგალითად, ბარათის მფლობელს შეუძლია ბარათი გამოიყენოს სასწავლებელის შესასვლელთან, კაფეში საჭმელის საყიდლად, ბიბლიოთეკიდან წიგნების გამოსატანათ, სპორტულ ღონისძიებებზე დასასწრებლად და ა.შ.   ერთი ბარათის მეშვეობით თქვენ შესძლებთ ამ ყველაფრის შესრულებას.

 

შექმენი სასწავლებელთა უსაფრთხოება

 

ბავშვები უფრო უკეთესად სწავლობენ, როდესაც თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. პედაგოგოებმა აღმოაჩინეს, რომ პლასტიკური ბარათების საშუალებით სასწავლებლებში შეიქმნა უფრო უსაფრთხო გარემო.

სხვა ტექნოლოგიებისგან განსხვავებით, რომელსაც დამატებითი ხარჯებიც ესაჭიროება ციფრული ბარათების სისტემას მოითხოვს დაბალ დანახარჯებს.

შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის ციფრული ტეხნოლოგია ყველაზე მცირე ბიუჯეტის მქონე სკოლებისთვისაც კი ხელმისაწვდომია. იმ შემთხვევაში თუ ბარათის მფლობელმა დაკარგა ან დაავიწყდა ბარათის წამოღება, ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაზე აღბეჭდილ ფოტოს საშუალებით ადვილად შეიძლება პიროვნების ამოცნობა.

ციფრული ტექნოლოგია საშუალებას მოგცემთ შექმნათ პიროვნების გამოსახულება და დემოგრაფული ინფორმაცია ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაზე, რომლის დანახვა და შემოწმება შეგეძლებათ კომპიუტერის ეკრანიდან. ეს პროგრამო გამოიყენება, როგორც სკოლის შესასვლელთან ასევე სკოლის ღონისძიებებზეც. დღეისათვის შესაძლებელია სმარტფონის საშუალებით მოვახდინოთ მონიტორინგი.

 

 

შექმენით მძლავრი ცენტრალური გამოსახულების მქონე მონაცემთა ბაზა სხვადასხვა სახის გამოყენებისას

 

ქაღალდის და ლამინაციაზე დამყარებული სისტემებისგან განსხვავებით,  ციფრული  შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის საიდენტიფიკაციო სისტემის საშუალებით თქვენ შეძლებთ ცენტრალური მონაცემთა ბაზის შექმნას. ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაში თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ სტუდენტთა, პედაგოგთა და სხვა მომსახურე პირთა ინფორმაცია ფოტოსურათთან ერთად.

ამ მძლავრი მონაცემთა ბაზის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება კომპიუტერიდან პიროვნების ამოცნობა, თუ მას ბარათი სახლში დარჩა ან დაკარგა. მონაცემთა დათაბაზა ასევე გამოიყენება სტუდენტის ელექტრო ფაილისა და სხვა ინფორმაციის შესაქმნელად.

 

გაერთიანებული ფილიალები

 

შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის საიდენტიფიკაციო სისტემის  QR კოდის, შტრიხ კოდი, მაგნიტური ზოლის და სმარტ ბარათის მიცულობით, თქვენ შეგიძლიათ სტუდენტებისთვისა და მომსახურე პერსონალისთვის დაამზაოთ ბარათები, რომელიც სასწავლებლის ნებისმიერი ფილიალს მიესადაგება.

 

მხოლოდ ერთი  ID ბარათის მეშვეობით, ბარათის მფლობელს შეუძლია შევიდეს სასწავლებელში, გამოიტანოს ბიბლიოთეკიდან წიგნები, იყიდოს საჭმელი დაესწროს სპორტულ ღონისძიებებს და ისარგებლოს სასწავლებლის ნებისმიერი ფილიალით. მხოლოდ ერთი ბარათის საშუალებით თქვენ შეძლებთ ყველაფერ ამის გაკეთებას.

ქაღალდის ან ლამინაციაზე დამყარებული ძველ სისტემებისგან განსხვავებით, ჩვენი სისტემა იძლევა უფრო მძლავრ, ციფრული გამოსახულების მქონე მონაცემთა ბაზას, რომელსაც შეუძლია შეადგინოს სტუდენტთა ელექტრო ფაელი სხვადასხვა საჭირო მონაცემების საშუალებით.

 

უფრო სწრაფი, დაბალ-ღირებულებიანი სტუდენტთ ID ბარათები

 

შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის ციფრული ტეხნოლოგია,  ცვლის კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების ქაღალდის და ლამინაციაზე დამყარებულ ბარათების დამზადების მოსაწყენ და მომაბეზრებელ პროცესს. ციფრულ ტეხნოლოგიის საშუალებით თქვენ არ დაგჭირდებათ ბარათების დაჭრა და ლამინირება.

ჩვენი ციფრული ტეხნოლოგია საშუალებას მოგცემთ საათში დაამზადოთ ბევრად უფრო მეტი ბარათი. ამას გარდა, რადგან სტუდენტის ჩარიცხვის დროს მონაცემთა ბაზაზე ინახება მფლობელის ინფორმაცია ფოტოსურათთან ერთად, ბარათის ხელმეორედ დამზადება მომავალი სასწავლო წლისთვის ბევრად ადვილად და სწრაფად მოხერხდება.

ქაღალდზე და ლამინაციის ფირზე დამყარებული სისტემისგან განსხვავებით, შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის სისტემას ჭირდება ბევრად ნაკლები მასალები და დრო, რაც საგრძნობლად ეკონომიურია.

 

 

სკოლის იდენტური პროგრამის დაგეგმვა

 

ორი მთავარი საქმე საგანმანათლებლო ადმინისტრატორთათვის: უსაფრთხოება

და ეფექტურობა

 

 

ყველა საგანმანათლებლო ინსტიტუტები, იქნება ეს სკოლა თუ უნივერსიტეტი, მდებარეობს ის ქალაქსა თუ რაიონში, დღეს დღეობით აწყდებიან მსგავს პრობლემებს. კონკრეტულად, როგორ დავაზღვიოთ სასწავლებლები? როგორ უნდა ავარიდოთ თავი ზედმეტი ფულის ხარჯავს? თუ თქვენ ხართ სასწავლებლის ადმინისტრატორი, როგორ წარუძღვებით ამ საქმეს?

 

ციფრულ ტექნოლოგიას შეუძლია თქვენი პრობლიმების სწრაფად და ადვილად გადაჭრა. შპს ,,ქარდ სოლუშენ“- ის ციფრული სისტემა დაგიმზადებთ გამძლე სტუდენტურ ბარათებს. არაჩვეულებრივი ფოტოს მქონე ბარათების საშუალებით სკოლებს მიეცემათ შესაძლებლობა გააკონტროლონ შენობაში შემსველი პირის მონაცემები.

 

ID ბარათზე არსებული ვიზუალური ელემენტების გარდა, ციფრულ იდენტურ სისტემას ასევე გააჩნია მძლავრი გამოსახულების მონაცემთა ბაზა და ინფორმაციის მრვალმხრივი გამოყენების საშუალება სკოლებში, კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში.

 

მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ  სკოლებისთვის შექმნათ ადმინისტრაციული პროცესები, ელექტრონული მორიგეობასა და სასწრაფო საკონაქტო ფაელების შედგენით სტუდენტებისთვისა და თანამშრომლებისთვის.

 

სკოლებისთვის აგრეთვე შესაძლებელი გახდება ზემოქმედება მოახდინონ მონაცემთა ბაზის მოცულობაზე, ისინი შეძლებენ დააფიქსირონ სტუდენტთა დასწრების სიხშირე და მათი მონაცემები მონაცემთა ბაზაზე.

 

სკოლებს, კოლეჯებსა და უნევერსიტეტებს შეუძლიათ ბარათს დაუმატოს მაგნიტური ხაზი, ფარული კოდი, შტრიხ კოდი, უკონტაქტო ან კონტაქტური ჩიპი ან სმარტ ბარათის მოცულობები, რათა გახადონ ბარათი უფრო მრავალ დანიშნულებადი. თქვენ შეძლებთ ბარათის გამოყენებას კაფეში, ბიბლიოთეკასა და სპეციალური ღონისძიებებზე დასასწრებად.

 

ციფრული იდენტური ტექნოლოგიის საშუალებით თქვენ შესძლებთ დანახარჯების საგრძნობლად დაზოგვას.

 

მიმართვა ახალი თაობის სტუდენტებისთვის

  Z თაობის სტუდენტები არიან  მაღალი ტექნოლოგიური ცოდნის მქონე, სოციალური ჯგუფი, რომლებსაც აქვთ სწრაფი აზროვნება და დიდი მოლოდინები. ისინი გაიზარდნენ სამყაროში, სადაც აფასებენ ყველაფერს, ტელეფონის აპებით დაწყებული და ონლაინ შესყიდვებით დამთავრებული.  თქვენ უნდა მოერგოთ თქვენი ,,კემპუსის“ პირადობის პროგრამებს, რათა უზრუნველყოთ თქვენი უნივერსიტეტის ან კოლეჯის პირადობის მოწმობები იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც აფასებენ:

 

მობილური კავშირი და მრავალი დავალება.

სინამდვილე და ნამდვილი გამოცდილება

კრეატიულობა, ინდივიდუალობა და თვითგამოხატვა

ტექნოლოგია, პროგრამები და სოციალური მედია

 

ჩვენ გთავაზობთ საიდენტიფიკაციო საიმედო და ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს სტუდენტების განსაკუთრებული გამოცდილების შესაქმნელად,  რომლებიც აკმაყოფილებს  Z თაობის სტუდენტების და სკოლის ადმინისტრატორების უნიკალურ საჭიროებებს.

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით