სერვისი - პროდუქტი ▾

ფინანსური

გადაწყვეტილებები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის

გადაწყვეტილებები ახალ მარკეტებისთვის A 

ფინანსური ინსტიტუტები მიმართავენ „ქარდსოლუშენ“-ის საშუალებებს საკრედიტო და დებიტ ბარათების დასამზადებლად. ჩვენი საშუალებები, მათი პროდუქციულობისა და სარგებლიანობის გამო, აღიარებულია ფინანსური ინსტიტუტების და სხვა წამყვანი დაწესებულებების მიერ.

21 წელზე მეტია რაც ჩვენ ვუზრუნველყოფთ უსაფრთხო, მაღალ ხარისხიანი ფინანსური ბარათების დამზადებას საპერსონალიზაციო ცენტრების შექმნის საშუალებით. დღესდღეობით ჩვენი პროგრამული საშუალებები და დამზადების სისტემები გამოიყენება ყველა სახის ბაზარზე.

 

გაეცანით თუ როგორ შეუძლია მსოფლიოში მოწინავე კომპანიებს თქვენი ბარათების პროგრამების პროდუქტიულობის გაუმჯობესება 

გააკეთეთ შეღავათი თითოეულ ბარათზე

როდესაც უკვირდებით თუ რამდენ ბარათს ამზადებთ წელიწადში, თითო ბარათზე ერთი ცენტის ნაკლებად გადახდაც კი დიდი შეღავათი იქნებოდა თქვენი შემოსავლისთვის. „ქარდსოლუშენ“-ს შეუძლია დაგეხმაროთ ამ საკითხში.

ჩვენი გლობალური სერვისის ექსპერტები დაგეხმარებიან და მიგითითებენ თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ზედმეტი ხარჯების თავიდან ასაცილებლად. შემოსავლის გაუმჯობესება მოითხოვს იმის გაანალიზებას თუ, როგორ შეიძლება თქვენი სისტემის უფრო ოპტიმიზირება. გადაწყვეტილებების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია  დავზოგოთ თქვენი დანახარჯები. ჩვენ შეგირჩევთ თქვენთვის საჭირო ახალ სისტემებს და პროგრამულ  უზრუნველყოფებს, რომლის საშუალებითაც სწრაფად გაზრდით თქვენს მოგებებს.                   

            

გლობალური სერვისი 

„ქარდსოლუშენ“-ის სერვისი არის საუკეთესო იმათთვის ვინც დაინტერესებულია ახალი საბარათო პროგრამებით ან უკვე არსებული ოპერაციების განახლებით. ჩვენს მომსახურებაში შედის სტრატეგიის დაგეგმვა, ოპერატიული ანალიზები, პროდუქციის შეფასება, დიზაინი და პროექტის მართვა. ჩვენი ტაქტიკური მომსახურება დაგეხმარებათ ინსტალირებაში, ქსელში, მონაცემთა ბაზის მართვაში, ბარათების დიზაინში, განცხადების განვითარებაში, შემოწმებაში, წვრთნასა და ა.შ.

ყველაფერ ამის ცოდნა მეტყველებს ჩვენს პროფესიონალიზმსა და გამოცდილებაზე, 20 წლის მანზილზე ჩვენ გვქონდა ყველაზე წარმატებული სერვისი ბარათების პროგრამირებაში. ჩვენმა ექპერტებმა წარმატებით ამოხსნეს ყველა სახის სტრატეგიული თუ ტექნიკური საკითხები, რომლებსაც თქვენ შეიძლება წააწყდეთ პლასტიკური ბარათების პროგრამების შედგენისას.

ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ, რომ მიიღოთ მაქსიმალური პროდუქციულობა „ქარდსოლუშენ“-ის მეშვეობით, ბარათის პერსონალიზაციაში, ბარათის დამზადებასა და ხარისხის კონტროლში ჩვენს ექსპერტებს გააჩნიათ უსაზღვრო შესაძლებლობები.

„ქარდსოლუშენ“-ის პროფესიონალებს აქვთ ექსპერტული გამოცდილება ყველა სახის ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფაში, სერვისში, რომელიც მოიცავს მაღალი წარმადობის ბარათების დამზადებას.

ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ გაერთიანებული სისტემები სხვადასხვა მწარმოებლისგან და შემოგთავაზოთ სრულყოფილი საშუალება, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენი ბიზნესის მიზნებს.

 

რეალური წარმადობის შესაძლებლობანი 

როდესაც ფოქრობთ მაღალ წარმადობის ბარათების დამამზადებელ სისტემაზე, თქვენ გადააწყდებით სხვადასხვა სახის პრობლემებს. ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა გქონდეთ ჩამოყალიბებული აზრი იმის შესახებ თუ, როგორ შეიძლება დამზადდეს ბარათები ისე, რომ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი შედეგები.

რამოდენიმე ძირითადი ფაქტები განსაზღვრავს ამ საკითხს:

ბარათების რაოდენობა. რამდენი ბარათის ქონა შეგიძლიათ? რა სიხშირით უნდა გამოიყენოთ ბართი?

სახარჯო მასალები, უზრუნველყოფენ ისინი სისტემას ხარისხიანობითა და ოპერატიული სისწრაფით? რამდენჯერ სჭირდებათ მათ განახლება?

გამძლეობა. რამდენ ხანს შეიძლება სისტემამ იმუშავოს? თუ სისტემას ყურადღება სჭირდება, რა სისწრაფით შეგიძლიათ შეაკეთოთ დაზიანებული ნაწილები და დაუბრუნდეთ სამუშაოს?

მაკონტროლებელი პროგრამები.  მოგცემთ სისტემა იმის საშუალებას, რომ შეასრულოთ სხვადასხვა სამუშაოები პაუზის გარეშე? არის სისტემა ადვილად გამოსაყენებელი?

 

ბარათების დამზადების გავლენა, ერთეული ბარათის თვითღირებულებაზე 

სწორად მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა შეიძლება იმოქმედოს ბარათების ფასებზეც და დაამზადოთ მაღალი წარმადობის ბარათები უფრო იაფად (აშშ დოლარის ხუთი ცენტით ნაკლებად). მნიშვნელოვან შეღავათს გააკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ შეარჩევთ თქვენი ბიზნესისთვის ყველაზე შესაფერის სისტემას.

„ქარდსოლუშენ“-ი არის ერთადერთი კომპანია საქართველოში, რომელიც გთავაზობთ ორივეს, ბარათების დამამზადებელ მოდულებს inline პროცესისთვის და არაჩვეულებრივ სისტემებს offline პროცესებისთვის Inline-ის ალტერნატივას თქვენს ინვესტიციისთვის ხშირად საუკეთესო მომგებიანობა მოაქვს, როდესაც თქვენ გჭირდებათ ბარათების პერსონალიზაციის სისტემები. Offline-ის გადაწყვეტილებები კი იდეალურია მრავალრიცხოვანი პერსონალიზაციის სისტემებისთვის, ფორმებისთვის და კონვერტებისთვის.

ირჩევთ თქვენ ქსელის შიდა მოდულს თუ ქსელის გარე სისტემას, „ქარდსოლუშენ“-ი მოგაწვდით საუკეთესო გადაწყვეტილებებს თქვენი საბარათე პროგრამების შედგენისას სიჩქარის და სიზუსტის გასაუმჯობესებლად.

ძირითადი შეღავათები

1 ნაკლები მუშაობა ბარათებზე და ფორმებზე - იაფფასიანი მუშა ხელი.

2 ორმაგი ბეჭდვა და ფართე ფორმები - იაფი საფოსტო მომსახურება.

3 სისტემის შესაფერისი სახარჯო მასალები - უკეთესი ხარისხი, იაფი ბეჭდვა.

4 მგძნობიარე ბარათები და ფორმები მაღალი პასუხისმგებლობისთვის

5 ბარათების და ფორმების რიდერები.

6 სისტემის გამძლეობა - საუკეთესო ხარისხის შემადგენლობით.

 

საცალო მარკეტინგის იდეები 

თუ გინდათ, რომ გაამართლოთ ბარათების წარმოებაში, ფორმებსა და საფოსტო მომსახურეობაში თქვენ უნდა იყოთ კონკურენტუნარიანი. თითოეულ მომხმარებელს უნდა მიუდგეთ ინივიდუალურად. გაითავისეთ მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და მიაწოდეთ მათ პერსონალიზირებული ბარათები ფოსტის საშუალებით. იცოდეთ თუ რა სახის ბარათი უნდა მიაწოდოთ თქვენს მომხმარებელს. „ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ ტექნოლოგიებსა და გადაწყვეტილებებს, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების სწრაფად განხორციელებაში.

ჩვენი „ქარდსოლუშენ“-ის საწარმოო ხაზის ბარათების ტიპის მოწოდების სისტემა არის განსაზღვრული ისეთ მაღალ პერსონალიზირებულ ბარათებზე და ფორმებზე, როგორებიცაა შეტყობინებები და პრომოუშენები. სხვადასხვა სახის სერვის პრომოუშენები, რომელიც კეთდება ყოველწლიურად ინდივიდუალურ მომხმარებელზე.

და კიდევ, თუ თქვენ ხართ მზად “სმარტ” ბარათების პროდუქციისთვის, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შესაბამისი განვითარებადი საშუალებები, რომლებიც დაგეხმარებათ დაამყაროთ უფრო ძლიერი კონტაქტი თქვენსა და ბარათის მფლობელს შორის. ბარათის მფლობელთა მოთხოვნები და ბარათის მოხმარება დროთა განმავლობაში იზრდება და ვითარდება და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ბარათის მფლობელთა და მათ მწარმოებელთა შორის მტკიცე კავშირის დამყარება.

 

საფინანსო დაწესებულებები

მოთხოვნილებისამებრ ბარათების ბეჭდვა 

პერსონალიზირებული პლასტიკური ბარათები წარმოადგენენ საცალო მარკეტინგის სტრატეგიების მძლავრ კომპონენტს ფინანსური და ერთგულების ბარათების დამზადებაში. ყურადღების მიმპყრობი პლასტიკური ბარათები, რომლებზეც ფოტო ან გრაფიკი მომხმარებლის მიერაა შერჩეული, უფრო გააუმჯობესებს თქვენსა და ბარათის მფლობელს შორის ურთიერთობებს და თქვენს ბარათებს უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის.

„ქარდსოლუშენ“-ის განახლებული მხატვრული შემოქმედებითი  ბარათების პრინტერების საშუალებით თქვენ შეძლებთ ნებისმიერი გამოსახულების აღბეჭდვას ბარათზე, ნებისმიერი რაოდენობით სწრაფად და ეფექტურად. ინოვაციური ციფრული მოწყობილობა დაგიზოგავთ დროსა და ენერგიას, დაგეხმარებათ თითოეული ბარათის პერსონალიზაციაში. თქვენ აგრეთვე შეძლებთ იაფად დაამზადოთ ბარათები მცირე რაოდენობით და მიაწოდოთ ის მომხმარებელს მხოლოდ რამოდენიმე დღეში.

 

განახლებული ბარათების მიწოდების სისტემა

ბარათების ფოსტის საშუალებით გადაგზავნა იძლევა ბარათების მეტი  რაოდენობით დამზადების, სპეციალური შეთავაზებების წარმოების და მომსახურეობის დახვეწის შესაძლებლობებს. „ქარდსოლუშენ“-ის საფოსტო საშუალებები აადვილებს ბარათის მომხმარებელზე გადაწოდებას და მასზე საჭირო ინფორმაციით მომარაგებას.

ჩვენი სისტემა დაგეხმარებათ დაბეჭდოთ პერსონალიზირებული შეტყობინება ინდივიდუალურ მომხმარებლისთვის. საწარმოო ხაზის საშუალებით თქვენ შეძლებთ კუპონებისა და სერთიფიკატების დამზადებას. ჩვენი ჩვეულბრივი ბარათების მოწოდების სისტემა კი დაგეხმარებათ ბაზრისთვის სხვადასხვა სახის ფორმების დამზადებაში, თქვენ დაამზადებთ სხვადასხვა სახისა და ზომის ბარათების ჩასადებ საფულესა და აგრეთვე კონვერტებს.

ჩვენ ასევე შემოგთავაზებთ სპეციალურ წებოს რომლის საშუალებითაც თქვენ შესძლებთ ბარათის ფორმაზე მიკრობას სუფთად და მოხერხებულად. 600dpi რეზოლუციით დაბეჭდვას, რაც ბარათის მფლობელზე მოახდენს მაღალ პროფესიონალურ შთაბეჭდილებას. მოხდენილი კონვერტების საშუალებით კი შეძლებთ თქვენს მიერ დამზადებულ წერილისა და ბარათის გაგზავნას მომხმარებლის მისამართზე.

 

ხანგრძლივი ციკლის მართვა

„ქარდსოლუშენ“-ის რაფნირებული მართვის სისტემა მოგცემთ საშუალებას, რომ შექმნათ მძლავრი მონაცემთა ბაზა “სმარტ” ბარათების პერონალიზაციის პროცესის დროს, რომლის გამოყენებას შესძლებთ მარკეტინგის სხვადასხვა მიზნებისთვის. ბარათის მფლობელის დეტალური ინფორმაცია და განცხადებები ინახება მონაცემთა ბაზაზე.

თქვენ სწრაფად შესძლებთ ბარათზე შენახული ინფორმაციის ამოკითხვასა და შემოწმებას. მიღებული ინფორმაციის საშუალებით თქვენ შესძლებთ ბარათის მფლობელს გაუკეთოთ სპეციალური შეთავაზებები.

 

ტრადიციული ბარათების ბეჭდვის გლობალური სერვისი

„ქარდსოლუშენ“-ის სერვის ჯგუფი მზად არის დეგეხმაროთ საცალო მარკეტინგში, უზრუნველყონ დამხმარე მექანიზმების პროდუქციის სერვიზით და შეამოწმონ საცალო ბარათების პროდუქცია დიდი ინვესტიციის გარეშე. დამხმარე მექანიზმების პროდუქციის მომსახურეობა მოიცავს კონსულტაციას, ბარათების დიზაინს, ბარათების პროდიუქციასა და სხვა მომსახურეობას.

„ქარდსოლუშენ“-ის ჯგუფი აგრეთვე მზად არის დაგეხმაროთ ციფრული ბარათების გეგმისა და კონსულტაციის მიწოდებაში, პროექტის მართვაში, დიზაინის შერჩევასა და კონსულტაციაში.

 

მომგებიანისმარტბარათების დამზადება

ყველაფერი რაც გჭირდებატ სრულყოფილი პროგრამისთვის

„ქარდსოლუშენ“-ი ერთადერთი კომპანია საქართველოში, რომელიც სრულყოფილად უზრუნველყოფს “სმარტ” ბარათების დამზადებასა და პროდუქციას. ჩვენ გთავაზობთ მსოფლოს ყველაზე საუკეთესო “სმარტ” ბარათებს, მათ პერსონალიზაციის სისტემებს და პროგრამულ უზრუნველყოფებს.

ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ „ქარდსოლუშენ“-ის ექპერტები ეხმარებიან საქართველოს საუკეთესო კომპანიებს “სმარტ” ბარათების პროგრამირებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში. „ქარდსოლუშენ“-ის საშუალებით თქვენ ადვილად შეძლებთ გადახვიდეთ მაგნიტურ ზოლიანი ბარათებიდან “სმარტ” ბარათების ტექოლიგიაზე.

 

სმარტბარათების მიგრაციის სტრატეგია

გადასვლა მაგნიტურ ზოლიანი ბარათებიდან ”სმარტ” ბარათებზე

”სმარტ” ბარათების პერსონალიზირება ხდება იგივე სახით, როგორც მაგნიტურ ხაზიანი ბარათების, რადგან ორივეს ესაჭიროება მონაცემთა ელემენტების შეგროვება და დაფორმატება.

მაგრამ სმარტ ბარათების პერსონალიზირება ამით არ ამოიწურება. ცენტრალიზირებულ სერვერზე დამყარებული არიქიტექტურის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ მართოთ სრული პროცესი სხვადასხვა შეუთავსებელი სიტემების გამოყენების ნაცვლად. ეს სრული ინტეგრირებული სისტემა საგრძნობლად შეამცირებს დანახარჯებს და გაგიმარტივებთ ”სმარტ” ბარათებზე გადასვლის პტოცესს.

 

თითო ბარათის პროგრამების ღირებულებები

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სისტემებს, საბარათო პროგრმების საკითხში წამყვანი ადგილი უჭირავთ მთელს მსფლიოში, რადგან ჩვენ გვაქვს სწრაფი, მაღალ ხარისხოვანი და ხელმისაწვდომი მომსახურეობა. ჩვენს პარტნიორ გლობალურ სერვისის ექპერტებს გააჩნია დიდი გამოცდილება ყველა სახის ბარათების დამზადებასა და პროგრამირებაში, ამას მოწმობს საქართველოში გამოშვებული საფინანსო ბარათები.

თუ თქვენ ფიქრობთ “სმარტ” ბარათების შეძენაზე და ვერ მიგიღიათ საბოლოო გადაწყვეტილება,  „ქარდსოლუშენ“-ი დაგეხმარებათ საუკეთესო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჩვენ შეგირჩევთ ისეთ “სმარტ” ბარათებს, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნილებებს. აგრეთვე მონაცემთა სახეობებს, ბარათის პერსონალიზაციასა და მრავალ სხვა დეტალებს.

ეს დაგეხმარებათ „სმარტ” ბარათების ინფრასტრუქტურის შექმნაში. თუ თქვენ  გადაწყვეტთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ”სმარტ” ბარათების ინფრასტრუქტურის შეძენას, საბოლოო ფასის გომოთვილისას ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენს მიერ უკვე შეძენილი ბარათების საფასურსაც.

 

ბარათების საწარმოო ხაზების საბანკო პროდუქცია

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ „სმარტ” ბარათის პროდუქციას და პერსონალიზაციის სისტემას. ამ სისტემის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ დაამზადოთ საათში 2,800 ლამინირებული „სმარტ” ბარათი. ამის გარდა თქვენ შესძლებთ ჩიპის კოდირებას საწარმოო ხაზებით სისტემის მეშვეობით. „სმარტ” ბარათები მოგცემთ საშუალებას გააკონტროლოთ სიები და ფასები.

 

 ბარათების სამაგიდე სისტემებით დამზადება 

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ მსოფლიოს საუკეთესო ბარათების სამაგიდე პრინტერებსა და ემბოსერებს. ეს სისტემები იდეალურია სხვადდასხვა მოთხოვნილებების, განცხადების გასაკეთებლად, დამხმარე მექანიზმების პროგრამებისთვის.

 

მაღალი წარმადობის სისტემებით ბარათების დამზადება 

„ქარდსოლუშენ“-ის მაღალ წარმადობის ბარათების დამამზადებელი სისტემა ყოველ დღიურად პერსონალიზირებას უკეთებს 10000 ზე მეტ ბარათს და 1000 “სმარტ” ბარათს. ჩვენ შეგირჩევთ სისტემებს რომელიც იდეალური იქნება თქვენი კომპანიის მოთხოვნილებებისთვის.

 

ქარდსოლუშენ“-ის სერვისი

„ქარდსოლუშენ“-ი იდეალურ სერვისს სთავაზობს ფინანსურ ინსტიტუტებს, მომსახურების ბიუროებს, სატელეკომუნიკაციო კომპანიებსა და სხვადასხვა სახის ორგაიზაციებს. და ყოველივე ეს ხდება იდეალური რესურსებით, რომელთაც ესაჭიროებათ სარფიანი გადასვლა “სმარტ” ბარათებზე. ჩვენ გთავაზობთ EMV საშუალებებს (Europay/MasterCard/Visa). ჩვენი პროფესიონალები ეხმარებიან მსოფლიოს ყველაზე სარფიან ფინანსურ და სატელოკომუნიკაციო ორგანიზაციებს.

ჩვენს ექსპერტებს შეუძლიათ დაგეხმარონ საუკეთესო ჩიპის ოპერაციების შერჩევაში თქვენი პროგრამებისთვის, აგრეთვე თქვენი ბარათების “სმარტ” ბარათებით გაუმჯობესებაში სწრაფად და იაფად. მაგალითად, ჩვენ გიჩვენებთ თუ, როგორ  შეიძლება მონაცემთა სისტემის ჩამონტაჟება თქვენს ეხლანდელ ინფრასტრუქტურაზე.

„ქარდსოლუშენ“-ს აგრეთვე შეუძლია შემოგთავაზოთ მომსახურეობა თქვენთვის სასურველ ფასებში, თუ თქვენ არ გაქვთ შესაძლებლობა გაიღოთ დიდი ხარჯები “სმარტ” ბარათებზე.

 

დამტკიცებული უსაფრთხოება მონაცემებისა და ბარათებისათვის

ახალი საშუალებები რომლებიც დაგიცავთ თქვენ, თქვენს კლიენტებსა და ბარათებს.

თაღლითები უფრო დახვეწილი ხდებიან პლასტიკური ბარათების მონაცემთა მოპოვებაში. ამისათვის ისინი იყენებენ მაღალგანვითარებულ ტექნოლოგიას. „ქარდსოლუშენ“-ი დაგეხმარებათ, რომ თავიდან აიცილოთ ეს საშიშროება და მოგაწვდით ტექნოლოგიას, რომელიც დაგიცავთ თქვენ, თქვენს მონაცემებს, კლიენტებსა და ბარათებს.  

ჩვენ გთავაზობთ თქვენს მონაცემთა ბაზის უზრუნველყოფას და საშუალებებს, რომლებიც დაიცავენ თქვენს ფინანსურ ინფორმაციას, ბარათის მფლობელის ინფორმაციას, ”სმარტ” ბარატებს და დამატებით ინფორმაციებს მათი დამზადების დროს. ჩვენი ”სმარტ” ბარათების განმაზოგადებელი სისტემა და ბარათის პერსონალიზაციის მაკონტროლებლები უსაფრთხოდ ახდენენ მონაცემების გადაცემას ბარათის დამზადების პროცესში. ჩვენ გვაქვს მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო საშუალებები. ჩვენ აგრეთვე გთავაზობთ ბარათების დამცავ ტექნოლოგიებსაც. „ქარდსოლუშენ“-ის ექპერტები გასწავლით თუ, როგორ შეიძლება ბარათების დაცვა ისე, რომ ის მიუწვდომელი გახდეს უცხო პირისთვის.

ჩვენი  ტექნოლოგიები ეხმარება ფინანსურ დაწესებულებებს შეამცირონ ბარათების გაყალბების რისკი. „ქარდსოლუშენ“-ის რაფინირების სისტემა უზრუნველყოფს ბარათების დამზადებას და მათ მომხმარებელს დამცავი პროგრამებითა და ტეხნოლოგიით.

 

მონაცემთა უსაფრთხოება

თქვენი მომხმარებლის ინფორმაციის დაცვა აუცილებელია, განსაკუთრებით კი მაშინ თუ ამზადებთ ფინანსურ ბარათებს.

„ქარდსოლუშენ“-ის მაღალ წარმადობის დამამზადებელი სისტემა გთავაზობთ ინფორმაციის სხვადასხვა სახის დამცავ საშუალებებს, პროგრამულ უზრუნველყოფებს, შემმოწმებელი ზოლებს და დამცავ სახეობებს, რომელიც იქნება Windows ოპერატიულ სისტემებში.

”სმარტ” ბარათების ოპერაციებისთვის, „ქარდსოლუშენ“-ის ”სმარტ” ბარათის დასაპერსონალიზირებელი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა გთავაზობთ ჩამონტაჟებულ კრისტალურ პოტოგრაფიკულ რესურსებს, რომლებიც იცავენ სისტემებს გაშიფვრისგან. ინფორმაცია შეინახება ცენტრალურ სერვერზე და უსაფრთხოდ გადაეცემა ბარათის დასაპერსონალიზებელ სისტემებს გასაღებების და სპეციალური მეთოდების გამოყენებით.

 

შეხებისგან დაცვის ტექნოლოგია

ახალი, MagnePrint - შეხებისაგან დამცველი მოდული გააჩნია ჩვენ საპერსონალიზაციო ცენტრალურ სისტემებს, ფართოდ გამოიყენება ბარათების დასამზაებელი სისტემებისთვის და ეხმარება ფინანსურ ინსტიტუტებს, სავაჭრო და სხვა ორგანიზაციებს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლაში..

ეს ახალი, ყველგანთავსებადი მოდული, თითოეულ მაგნიტურ ზოლზე კითხულობს უნიკალურ ნიშნებს პერსონალიზაციის პროცესის დროს და  ინახავს მაღალ  იდენტიფიკაციას, ბეჭდავს და ათავსებს მას მონაცემთა ბაზაში. მონაცემთა ბაზა ადვილად კონტროლირდება ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ და გადაეცემა მათ.

სპეციალურად შექმნილი ტრანზაქციის ტერმინალები შესაძლებლობას იძლევიან,  კომერციულ ადიგილებში წაიკითხონ, როგორც ერთი ასევე მრავალი ბარათის ინფორმაცია და გადაუგზავნონ მწარმოებელს ავტორიზაციისათვის. თუ მაგნიტური ზოლის არეალი ბარათზე დაზიანებულია და არ შეესაბამება შენახულ ინფორმაციას, ბარათი ჩაითვლება გაყალბებულად და საქმის წარმოება შეწყდება. 

 

ბარათების უსაფრთხოება და გამძლეობა

1  ბარათების უსაფრთხოება

„ქარდსოლუშენ“-მა განავითარა მრავალი სახის ტექნოლოგია, რათა დაგეხმაროთ უფრო დაცული ფინანსური ბარათების დამზადებაში.  უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, საიდენტიფიკაციო და ემბოსერების ტექნოლოგიებთან ერთად თქვენ შეგეძლებათ ბარათებს დაუმატოთ ლაზერული ამოტვიფრა, ტექსტი და მიკრო-ტექსტი.

აგრეთვე შესძლებთ დაუმატოთ ლაზერული გრავირება  და თერმულად დაბეჭდილი გამოსახულება რათა უფრო დააზღვიოთ მისი უსაფრთხოება. სხვა საშუალებები შეიცავენ უსაფრთხო ჰოლოგრაფიულ OVD საფარს და ლამინირებას რაც თაღლითობის აღმოფხვრას უწყობს ხელს.

 

2  ბარათების გამძლეობა

ფინანსურ ბარათებმა უნდა გაუძლონ მკაცრ გარემოს. ბარათებს ხშირად ინახავენ ჯიბეში, საფულეში,  ჩანთასა და მრავალ სხვადასხვა ადგილებში. მათ ხშირად იყენებენ და ხშირად ხვედებიან სიცხეში. ასეთ პირობებში ბარათებს ადვილად უფუჭდება გამოსახულება, მასზე ამოტვიფრული ტექსტი, დამცავი კოდები და უმცირდება გამძლეობა.

,,ქარდგარდ“  მზის სხივებისგან დამცავი  გამჭირვალე დამცავი შრე და დურაგარდ  ლამინატი ადვილად დაიცავს თქვენს ბარათს დაზიანებისგან ნებისმიერ სიტუაციაში. ეს დამცავი საშუალებები დაიცავენ ბარათების ზედაპირს, რომელიც უზრუნველყოფს ბარათის ტექსტის, კოდის, გამოსახულების, ხელნაწერისა და ფოტოსურათის დაცვას დაზიანებისაგან.

 

ტექნოლოგიები   ციფრული ბარათების ბეჭდვა

არაჩვეულებრივი სრულფეროვანი ბარათების ბეჭდვა მოთხოვნილებისამებრ

დაივიწყეთ ბარათების ტრადიციული ბეჭდვის შეზღუდვები. „ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ პლასტიკური ბარათების დასამზადებელ პრინტერებს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შესძლებთ მაღალ პერსონალიზირებული პლასტიკური ბარათების ბეჭდვას. თქვენ შეგეძლებათ დაამზადოთ ბარათები ნებისმიერი სახის მომხმარებლისთვის სწრაფად და ხარისხიანად. „ქარდსოლუშენ“-ის პრინტერის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ დაამზდოთ ნებისმიერი სახის მომხმარებელთათვის ნებისმიერი სახის ბარათები,  მაგალითად: ფინანსური, საჩუქრების, ტელეკომუნიკაციის, სატრანზიტო, სამედიცინო, წევრობის და ერთგულების ბარათები.

 

მოთხოვნილებებისმარტბარათების პროდუქციაზე

გააკონტროლეთ თქვენი წლიური დანახარჯები

წარმატებული “სმარტ” ბარათების პროგრამების დამზადებაში თქვენთვის ყველაზე დიდი ბარიერი შეიძლება იყოს ბარათების ფასები და ბარათების სარგებლიანობა.

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ ამ პრობლემის სწრაფად მოგვარების საშუალებებს. თქვენ  ჩვენი სისტემის საშუალებით შეძლებთ საათში 2 800 ცალი “სმარტ” ბარათის დამზადებას. ამ სისტემის საშუალებით თქვენ შეძლებთ ლამინირებას და ჩიპის მეშვეობით ჩასმას inline-ის.

მეტიც, ჩიპის სრული კოდირება შეიძლება გაკეთდეს online-ის ახალი პლათფორმის საშუალებით. “სმარტ” ბარათების წარმოება მოგცემთ ფასების გაკონტროლების საშუალებას. ალტერნატივაში შედის online  ვიდეო დაკვირვება და ადგილის შემოწმება ხარისხის კონტოროლის მიზნით.

 

დაბალი ფასები, მძლავრი  საცალო მარკეტინგის შესაძლებლობები.

გასული წლების მანზილზე „ქარდსოლუშენ“-მა შეიმუშავა ახალი სისტემები პლასტიკური ბარათების დასამზადებლად საცალო მარკეტინგში. ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი საშუალება ბარათების შეძენისა არის  „ქარდსოლუშენ“-ი

ჩვენს კომპანიას პირველი აგილი უკავია ბარათების მოწოდებაში. „ქარდსოლუშენ“-ის ბარათების სისტემა დაგეხმარებათ ფულის დაზოგვაში.

საუკეთესო ხარისხის ლაზერული საბეჭდი სისტემა ამზადებს, მკვრივ, სუფთა და მაღალ პერსონალიზირებულ ფორმებს. სისტემა ამზადებს ბარათებს უფრო ხარისხიანად, სწრაფად და დაცულად.

 

ბარათების დამზადება

ფინანსურ ბარათების დამამზადებლებმა ინსტიტუტებმა „ქარდსოლუშენ“-ის  საპერსონალიზაციო სისტემების გამოყენებით  შეძლეს უმოკლეს დროში მაღალი ფინანსური მოგებაზე გასვლა. ჩვენი საშუალებებით ყოველდღიურად მზადდება ათასობით ბარათი. ჩვენ უდიდეს წარმატებას მივაღწიეთ “სმარტ” ბარათების, მაგნიტურზოლიანი ბარათების, ემბოსერებისა და დამცავი საშუალებების პროდუქციაში. ჩვენ ვართ მთელს საქართველოში ყველაზე მოწინავე კომპანია პროდუქციის სიჩქარესა და ხარისხში.

 

სმარტბარათების გადაწყვეტილებები

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ ყველაფერს იმას, რაც თქვენ გჭირდებათ “სმარტ” ბარათების დამზადებისთვის. ჩვენი საშუალებებით ყოველ დღიურად მზადდება 1000-ზე მეტი “სმარტ” ბარათი. ჩვენ გთავაზობთ ყველა სახის “სმარტ” ბარათის დასამზადებელ, დასაპერსონალიზებელ სისტემებსა და ეფექტურ მომსახურებას, რათა წარმატებულად განახორციელოთ თქვენი მიზნები.

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ ყველაფერს, რაც კი საჭიროა დაცული “სმარტ” ბარათების ნებისმიერი პროგრამის შესადგენად. ფინანსური დაწესებულებები, სერვის-ბიუროები და ყველა ის ორგანიზაციები სადაც გამოიყენება პლასტიკური ბარათები სარგებლობენ ჩვენი საშუალებებით, რათა შეიმუშავონ მომგებიანი პროგრამები.

 

ბარათების დამზადება

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბარათების დამამზადებელ სისტემებს. 20 წლის წინ ჩვენ ვიყავით პირველები ამ ტექნოლოგიის განვითარებაში საქართველოს ბაზარზე და მას შემეგ, დღევანდელ დღემდე გვიჭირავს წამყვანი ადგილი ასობით წარმატებული პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ ვაძლევთ ბარათების დამამზადებლებს არჩევანის საშუალებას inline და offline სისტემებს შორის, „ქარდსოლუშენ“-ის გადაწყვეტილებები გამოიყენება მთელ საქართველოს მაშტაბით

 

პროდუქციული საშუალებები

ფინანსური ბარათების დამამზადებლები ენდობიან „ქარდსოლუშენ“-ი სხვადასხვა სახის პროგრამულ უზრუნველყოფებში, რათა გაზარდონ საკუთარი წარმოების მოგებები და პროდუქტიულობა. ჩვენ გვაქვს 21 წლის გამოცდილება მსოფლიოს საუკეთესო კომპანიებთან ბარათების პროგრამირებაში.

ბარათების დამზადებისას, საბოლოო მოგებისა და წარმატებების მისაღწევად, დიდი მნიშვნელობა აქვს პროგრამული უზრუნველყოფების სწორად შერჩევას.

„ქარდსოლუშენ“-ი უზრუნველგყოფთ ნებისმიერი სახისა და ხარისხის პროგრამებით რათა მიიღოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქცია თქვენი მოწყობილობებით ინფრასტრუქტურიდან.

ჩვენი პროდუქციული საშუალებები დაგეხმარებათ სხვადასხვა ოპერაციების ადვილად შესრულებაში. ფოტოების გატარებასა და შენახვაში, ხატვაში, ხელმოწერებში და სხვადასხვა გამოსახულების შექმნაში. მაღალ წარმადობის და სწრაფად დამამზადებელი სისტემების გამოყენებაში ერთი და იგივე მონაცემის მეშვეობით.

 

ციკლის მართვა

„ქარდსოლუშენ“-ის ინტეგრირებული პროგრამული ფინანსური უზრუნველყოფები არის ყველაზე საუკეთესო სისტემა  ,,სმარტ’ ბარათების საწარმოებლად

 

დაბალი წარმადობის ემბოსერები

ფინანსური ბარათების დამზადების მეშვეობით „ქარდსოლუშენ“-ის სამაგიდე ემბოსერების სისტემები გახდა საქართველოში საუკეთესო “ბესთსელერები”. ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო საშუალებებსა და ტექნოლოგიებს.

ჩვენი ემბოსერების საშუალებით თქვენ შეძლებთ ბარათების ემბოსირებას სწრაფად და დაცულად.

„ქარდსოლუშენ“-ის ფინანსური ბარათების წარმოების საშუალებები მოცავს ბარათების დათვლის, ბარათების შემოწმებისა და ხარისხის მაკონტროლებელ სისტემებს. ჩვენი სისტემა აუმჯობესებს სიზუსტეს, პასუხისმგებლობასა და პროდუქციულობას და გთავაზობთ მნიშვნელოვან ფასდაკლებებს.   

 

გლობალური სერვისი

ჩვენ ვქმნით წარმატებულ საბარათე პროგრამებს „ქარდსოლუშენ“-ის პარტნიორების გლობალური სერვისი დააკმაყოფილებს ყველა თქვენს მოთხოვნილებებს. ჩვენი ფინასური ბარათების მწარმოებლები მუშაობენ მსოფლიოს 150 ქვეყანაში. 21 წლის მანძლიზე „ქარდსოლუშენ“-ის ასრულებს წარმატებულ საბარათე პროგრამებს თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალური მიდგომით.  „ქარდსოლუშენ“-ის ექპერტები დაგეხმარებათ წარმატებული საბარათე პროგრამების შედგენაში. 

 

სახარჯ მასალები

„ქარდსოლუშენ“-ი გთავაზობთ:

  1. ბარათების პერსონალიზაციას მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხით, გამძლეობითა და უსაფრთხოებით;
  2. ახალ გამოგონებებს, რომლებიც „ქარდსოლუშენ“-ს საშუალებას აძლევს აწარმოოს მსოფლიოში უდიდეს კორპოტაციებთან მოლაპარაკება და უზრუნველყოს მტკიცე და დაცული პროდუქცია.
  3. „ქარდსოლუშენ“-ს ასევე გააჩნია სხვა ტიპის ინოვაციური შესაძლებლობანი რაც პროდუქციის ეფექტურად წარმოებას გულისხმობს.

განვითარება ხელს უწყობს ფინანსური ბარათების მწარმოებლებს გააუმჯობესონ ბეჭდვის ხარისხი და შეამცირონ ხარჯები. „ქარდსოლუშენ“-ის გლობალური პროდუქტების შესყიდვა ხდება 150-ზე მეტ ქვეყანაში.

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით