სერვისი - პროდუქტი ▾

ქეისი დაშვების კონტროლი

შპს ქარდ სოლუშენ-ის გამოცდილება: მკაცრი შეღწევის და თანამშრომელთა აღრიცხვის, კონტროლის მონიტორინგის სისტემა. 2004 - 2024წ.

აქ მოცემულია შესრულებული პროექტების ნაწილი და ჩვენი ქეისის დაწყების ისტორია, რომელიც მოიცავს მთელ საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებს.

 

აღნიშნულ უწყებეში დამონტაჟდა ტურნიკეტები, დაიდგა შლაგბაუმები და უსაფრთხოების სისტემები, დამონტაჟდა
თანამშრომელთა სამსახურში აღრიცხვის პროგრამები და  კამერები, როგორც შენობაში ასევე გარე პერიმეტრზე.

 

ტურნიკეტების და წამკითხველების დიდი არჩევანი      წარმოგიდგენთ განახლებულ XPass 2 და BioStar 2

 

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთა ID ბარათები ხმის მიცემის სისტემისთვის.
2004 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეორე ფიგელი.
2004 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
2004 საქართველოს შეიარაღებული ძალები
2005 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შენობა
2005 უშიშროების საბჭო
2005 საქართველოს პროკურატურა
2005 საქართველოს რკინიგზა
2006 უზენაესი სასამართლო
2006 სააპელაციო სასამართლო
2006 მუნიციპალური განვითარების ფონდი
2006 საგარეო საქმეთა სამინისტრო
2006 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
2006 პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო
2006 ქ.თბილისის საკრებულო
2007 შსს სამინისტოს სხვადასხვა ქვესაუწყებო განყოფილებები.
2007 შსს დაცვის პოლიცია
2007 საქცემენტი
2007 კონტროლის პალატა ცენტრალური შენობა
2008 ცსკ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ძველი შენობა
2008 ფინანსთა სამინისტრო
2008 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
2008 ეკონომიკის სამინისტრო
2008 საქართველოს პრეზიდენტის ახალი რეზიდენცია ავლაბარში
2008 რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
2009 გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
2009 მთავრობის ადმინისტრაციის აპარატი
2010 თავდაცვის სამინისტრო.
2010 ქ.თბილისის საკრებულოს აპარატი
2010 რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
2011 მომსახურების სააგენტო
2011 სასჯელაღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების სამინისტრო
2011 ცსკ ცენტრალური საარჩევნო კომისია
2011 შემოსავლების სამსახური
2011 საქართველოს მთავრობის კანცელარია
2012 განათლების სამინისტრო
2012 თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2013 საქართველოს ფოსტა
2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23

2024 -იან წლებში 
კომპანიამ შეასრულა მრავალი დაკვეთა.

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით