სერვისი - პროდუქტი ▾

ცენტრალიზებური გაცემა ID

"ქარდსოლუშენ"- ის ინოვაციური, სანდო იდენტურობის გადაწყვეტილებები ხელს უწყობს მთავრობის 100-ზე მეტ პროგრამას ქვეყნის ყველა რეგიონში. ჩვენი საიმედოობის იდენტიფიცირება უზრუნველყოფს საიმედო უსაფრთხოების დაცვას და გამორიცხავს სახელმწიფო პირადობის მოწმობის გაყალბებას. ჩვენი აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიები საშუალებას მოგცემთ გასცეს და მართოთ ეროვნული პირადობის მოწმობები, პასპორტები, სამგზავრო დოკუმენტები, მძღოლის ლიცენზიები, უსაფრთხო პირადობის მოწმობები, ჯანდაცვის პირადობის მოწმობები და კონკრეტული ელექტრონული მმართველობის პროგრამები.

 

რა არის ფოტო ID ცენტრალიზებული გაცემა ბარათების?
ფოტო საიდენტიფიკაციო ბარათები, როგორც წესი, შეიცავს ბარათის მფლობელის ფოტოს და სხვა უნიკალურ ინფორმაციას, როგორიცაა სახელი, მისამართი, სამუშაოს დასახელება ან სხვა მონაცემები, რაც მიუთითებს სპეციალურ ავტორიზაციებზე.

პირადობის მოწმობების ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული გამოყენება არის ძირითადი ფოტო იდენტიფიკაცია. პირადობის მოწმობები ჩვეულებრივ დამზადებულია PVC– სგან და ზოგჯერ დაფარულია გადახურვით ანუ დამცავი განჭირვალე საფარით შესაძლებელია ჰოლოგრამითაც კი, რათა დაიცვან ინფორმაცია ბარათზე და გაზარდონ გამძლეობა და უსაფრთხოება. თუმცა, ფოტო პირადობის მოწმობები ემსახურება ბევრ მიზანს და აუცილებელია ბევრ სამუშაო და მაღალი უსაფრთხოების გარემოში, სადაც ამოცნობა აუცილებელია ამოცანის შესასრულებლად. დღევანდელი პირადობის მოწმობები მერყეობს მარტივი ფოტო პირადობის მოწმობიდან დაწყებული მაღალტექნოლოგიური მრავალფუნქციური ბარათებით.

უფრო რთული ბარათები შეიძლება შეიცავდეს მთელ რიგ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა შტრიხკოდების მაგნიტური ზოლები ან სმარტ ბარათების კოდირება ბარათის ფუნქციონირების გასაზრდელად. ბარათის დიზაინში ამ ელემენტების დამატება საშუალებას იძლევა ინტეგრაცია შენობებისა და კომპიუტერული ქსელების წვდომის კონტროლის სისტემებთან, უნაღდო ანგარიშსწორება, ან დროისა და დასწრების თვალყურის დევნება. სიახლოვის ბარათები ან უკონტაქტო სმარტ ბარათები ჩამონტაჟებულია რადიო სიხშირის (RF) ტექნოლოგიით, რაც მათ საშუალებას აძლევს წაიკითხონ შორიდან, როდესაც ბარათის მფლობელი გადის ბარათის წამკითხველთან.

პირადობის მოწმობის შესაქმნელად საჭიროა სპეციალური პრინტერი, რომელსაც შეუძლია დაბეჭდოს გრძელვადიანი PVC პლასტიკური ბარათები. პირადობის მოწმობის პრინტერებზე იბეჭდება რიბონების-ლენტების ან ლაზერის გამოყენებით, რომელიც ხდის ბარათის ზედაპირს ინფორმაციის მატარებლად, ათავსებს ფერს პროცესში, რომელსაც ეწოდება საღებავის სუბლიმაცია, ან ბეჭდავს სურათებს, გრაფიკას და ტექსტს სპეციალურ ფილმზე, რომელიც შემდგომ პროცესში გადადის ბარათზე. ამს ეწოდება რეტრანსფერული გადაცემის ბეჭდვა. ბარათები შეიძლება დაბეჭდილი იყოს საერთო ინფორმაციით, როგორიცაა კომპანიის ლოგო, და შემდეგ ხდებოდეს პერსონალიზირება პირადობის მოწმობის პრინტერის მოდულით, რათა დაამატოთ თითოეული ბარათის მფლობელის უნიკალური ინფორმაცია. პრინტერის ტიპზე და მის მიერ მხარდაჭერილი მახასიათებლების მიხედვით, პირადობის მოწმობების დაშიფვრა შესაძლებელია და უსაფრთხოების გადაფარვის გამოყენება შესაძლებელია ერთდროულად ან ცალკე მოდულების ჩაშენების შესაძლებლობით.

ცენტრალიზებული გაცემა დამოკიდებულია კლიენტის მიერ შერჩეულ ბარათის კონფიგურაციის პერსონალიზაციაზე, ჩვენი მოდულური საპერსონალიზაციო სისტემები დგას ბანკებში რომლებიც უზრუნველყოფენ საფინანსო ბარატების გამოშვებას საათში რამოდენიმე აღეული აღასის სახით

მზად ხართ გაიგოთ მეტი საიდენტიფიკაციო ბარათების შესახებ?
"ქარდსოლუშენ"- ის ჩვენს ფოტო პირადობის მოწმობის ექსპერტებს აქვთ არაჩვეულებრივი გამოცდილება პირადობის მოწმობის პროგრამებში, რომელიც მოიცავს ყველა ინდუსტრიას. დაგვიკავშირდით დღეს, რომ მიიღოთ უფასო, სიღრმისეული კონსულტაცია.

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით