ცენტრალიზებური გაცემა ID

"ქარდსოლუშენ"- ის ინოვაციური, სანდო იდენტურობის გადაწყვეტილებები ხელს უწყობს მთავრობის 100-ზე მეტ პროგრამას ქვეყნის ყველა რეგიონში. ჩვენი საიმედოობის იდენტიფიცირება უზრუნველყოფს საიმედო უსაფრთხოების დაცვას და გამორიცხავს სახელმწიფო პირადობის მოწმობის გაყალბებას. ჩვენი აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიები საშუალებას მოგცემთ გასცეს და მართოთ ეროვნული პირადობის მოწმობები, პასპორტები, სამგზავრო დოკუმენტები, მძღოლის ლიცენზიები, უსაფრთხო პირადობის მოწმობები, ჯანდაცვის პირადობის მოწმობები და კონკრეტული ელექტრონული მმართველობის პროგრამები.

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით