სერვისი - პროდუქტი ▾

ID აკრედიტაცია

მთავრობა ენდობა მხოლოდ გამოცდილ და იდენთიფიცირებულ კომპანიებს, რომლებსაც გააჩნიათ გამოცდილება და საქმისადმი უსაფრთხოება, პროფესიონალიზმი.

 

2005 წლის ჯორჯ ბუშის ვიზიტი საქართველოში წარმოადგენდა მაღალი რანგის აკრედიტაციის სიტემას, სადაც მოქმედებდა უსაფრთხოების შტაბი, რომელიც უზრუნველყოფდა ჩამოსულ და მონაწილე პირების უსაფრთხო აკრედიტაციას.

 

"ქარდსოლუშენ'-ის მიერ წარმატებით და უშეცდომოდ შესრულებული დავალება საბაბი გახდა მიმდინარე და მომავალი ღონისძიებებში ჩართულობისა.

სუამები, გუამები, დსთ-ს, ნატოს ჯარების ხელმძღვანელების ვიზიტი, ბაქო ჯეიჰანის ნავთობსადენთან დაკავშირებული ღონისძიებები და სხვა უმაღლესი რანგის ვიზიტები, ათეულობით და ასეულობით წარმატებული  ID აკრედიტაცია. 

 

ადგილობრივი მასმედიის და სხვა რანგის სპეციალისტთა აკრედიტირების სისტემების შემუშავება, უსაფრთხო და დაცული ID ბარათების წარმოება, პერსონალიზაცია.

კომპანიას გააჩნია მობილური და ციფრული აპარატურა საველე და დისტანციური მუშაობისათვის.

ჩვენი მდიდარი გამოცდილება დაფუძნებულია პრაქტიკულ ღონისძიებებში მონაწილეობით და წარმატებული პროგრამული უზრუნველყოფებით. "ქარდსოლუშენ"-ის დაფუძნებიდან დღემდე კომპანია ასრულებს რთულ და მეტად საპასუხისმგებლო საქმიანობებს, რომელიც დაკავშირებულია ID აკრედიტაციასთან, სამინისტროების და სხვა უწყებებისთვის ჟურნალისტთა დაშვები სისტემების უსაფრთხო ღონისშიებების მოწყობას. 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და ეროვნული მთავრობა უკვე დიდი ხანია მიმართავს "ქარდსოლუშენ"-ს რათა მოახდინოს მიმდინარე ღონისძიებეში უსაფრთხო დაცული ID აკრედიტაცია, როგორც დედაქალაქში ასევე რეგიონის მაშტაბით.

 

დაგვიკავშირდით, რათა მიიღოთ მეტი ინფორმაცია ID აკრედიტაციასთან დაკავშირებით