სერვისი - პროდუქტი ▾

ჯანდაცვა

მტკიცე გადაწყვეტილებები ფასების შესამცირებლად, პროდუქტიულობის და თქვენი მონაცემის გასაზრდელად

„ქარდსოლუშენ“-ის ჯანდაცვის გადაწყვეტილებები ჯანდაცვის პროვაიდერებს აძლევს საბაზრო და ოპერატიულ უპირატესობას, რათა მათ განარჩიონ თავიანთი თავი საქართველოს ჯანდაცვის ბაზარზე.

 

ჩვენს ბარათებზე დამყარებული საიმედო საშუალებები, აკმაყოფილებენ მომხმარებელის მოთხოვნილებებს და ამავდროულად თქვენც გაგიადვილებთ მუშაობას. ასე რომ, თქვენ ადვილად შეგიძლიათ მოიპოვოთ პაციენტთა ლოიალურობა და ამავ დროულად შეამციროთ ხარჯები.

 

ერთგვარად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ, თქვენს უკვე არსებულ ინფორმაციას „ქარდსოლუშენ“-ის ჯანდაცვის გადაწყვეტილებები დაუმატებს არაჩვეულებივ შესაძლებლობებს. მაგალითად: ინვენტარის მართვას, პაციენტთა რეგისტრაციას, ეტიკეტის გამოშვებას და სხვა მრავალ ფუნქციალურობას, რომელიც დაცული იქნება ბიომეტრიული და მომხმარებლის ამოცნობის ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგიებით. ჩვენ, აგრეთვე ვანვითარებთ ახალ საშუალებებს, თქვენი სამომავლო “სმარტ” ბარათების მოთხოვნილებებისთვის.

 

გქონდეთ „ქარდსოლუშენ“-ის გადაწყვეტილებების იმედი, რათა სრულყოფილად შესრულდეს თქვენი მოთხოვნები

 

როგორც ჯანდაცვის პროვაიდერი, თქვენ ალბათ იცით „სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“,  ამ ბრძანების შესახებ. (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №108/ნ 2009 წლის 19 მარტი), რომელიც ითვალისწინებს  სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესებს.

 

ეს ბრძანება ამყარებს სამთავრობო სტანდარტებს ჯანდაცვის მონაცემის უსაფრთხოებისათვის, რაც მოიცავს ელექტრონული მოთხოვნილებებისა და სხვა ადმინისტრაციული საქმეების შესრულებას. სანამ მოთხოვნა არსებობს, მზადყოფნა აუცილებელია. მონაცემთა უსაფრთხოება და მონაცემთა ბაზების კონტროლი მალე ზეგავლენას მოახდენს ჯანდაცვის ყველა ასპექტზე, დაწყებული პაციენტთა მიღებიდან, დამთავრებული პაციენტთა მოქმედების კონტროლით, აგრეთვე იმ პირთა კონტროლით, რომლებიც იღებენ პაციენტთა ინფორმაციას და ატარებენ მას საავადმყოფოს საინფორმაციო სისტემებში. 

 

„ქარდსოლუშენ“-ს ჯანდაცვის ინდუსტრიაში 20 წლის გამოცდილება აქვს. თქვენ შეგიძლიათ იქონიოთ „ქარდსოლუშენ“-ს საშუალებების იმედი, რათა სრულყოფილად შეასრულოთ სამინისტროს ბრძანება, რომელიც ეფუძნება სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესებს.

 

აციენტთა იდენტიფიკაცია

 

„ქარდსოლუშენ“-ის ბარათების დასაპერსონალიზირებელი სისტემები ამზადებს მიმზიდველ, გამძლე და უსაფრთხო ID ბარათებს სწრაფად და ხელმისაწვდომ ფასებში. დამატებითი მაგნიტური ზოლის, QR კოდისა და “სმარტ” ჩიპის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება პაციენტთა მოქმედების მონიტორინგი, შენობის კონტროლი და აშ. ბარათის ამოსაკითხი ტექნოლიგიის საშუალებით თქვენ შეძლებთ პაციენტთა მოქმედების შემოწმებას და მათი ჯანმრთელობის დადგენას ინვენტარის კონტროლის გასაფართოვებლად, კომპედენციალურ ჩანაწერთა დასაცავად და პაციენტის ლოიალურობის გასაზრდელად.

 

პაციენტთა სწრაფი რეგისტრაციის საშუალებები

 

„ქარდსოლუშენ“-მა კიდევ ერთხელ შექმნა მარტივი და ეფექტური გადაწყვეტილებები პროვაიდერსა და პაციენტს შორის ურთიერთობების განსამტკიცებლად. „ქარდსოლუშენ“-ის სწრაფი საშუალებები ცვლის ჩვეულებრივ რეგისტრაციას მარტივად გასატარებელი პლასტიკური ბარათებით. თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად მოახდინოთ პაციენტის რეგისტრაცია და დროთა განმავლობაში ახალი ინფორმაციების სწრაფად შეტანა. სწრაფი და მოხერხებული ტექნოლოგია ამცირებს ჩანაწერების კოპირების და სხვა შეცდომების საშიშროებას, რის შედეგადაც თქვენ შეიძენთ უფრო ლოიალურ პაციენტებს, გექნებათ მეტი შემოსავალი და მოკლე შეთავსების ციკლი.

სწრაფი გადაწყვეტილება იძლევა ყველაფერს იმას, რასაც საჭიროებთ უფრო სწრაფი, ზუსტი და ავტომატური რეგისტრაციისათვის.

 

გამოიყენეთ იგივე მონაცემები რომლითაც თქვენ სარგებლობთ პაციენტის იდენტიფიკაციის დასადგენად

 

„ქარდსოლუშენ“-ის ბარათის საპერსონალიზაციო სისტემებს გააჩნია მოდულური და ხელმისაწვდომი საშუალებები, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემთ ისარგებლოთ იგივე ინფორმაციით, რომელსაც იყენებთ პაციენტის ინდენტიფიკაციის ან ემბოსირებულ ბარათების ამოსაცნობად რათა პარალელურად, სწრაფად და ავტომატურად შემოწმდეს პაციენტის ისტორია.

 

ჩვენ მძლავრ სამაგიდე სისტემას გააჩნია სწრაფი მომსახურება, უკეთესი საბარათო და ძლიერი საბაზრო პროგრამები პაციენტთა ლოიალურობის გასაზრდელად

მოთხოვნაზე დამოკიდებული საშუალებები აფართოვებს ემბოსირებული ბარათების ფუნქციალურობას, რათა შეძლოთ პაციენტთა ეტიკეტის ნებისმიერი რაოდენობით დამზადება.

 

შეამცირეთ კანცელარიული შეცდომები პაციენტთა ფორმებისთვის სუფთა და მკვეთრი ეტიკეტების დამზადებით.

განამტკიცეთ კავშირი მიმწოდებელსა და მომხმარებლებს შორის

 

„ქარდსოლუშენ“-ის ჯანდაცვის გადაწყვეტილებები შეიცავს ,,იარაღების“ ფართო არჩევანს ბროძოლაში გასამარჯვებლად, რათა მოიპოვოთ პაციენტთა ლოიალურობა და კომპეტენტური ადგილი ჯანდაცვის (სამედიცინო) ბაზარზე. ჯანდაცვის ყველა გადაწყვეტილებისათვის იდენტური ინფორმაცია ქმნის ერთ საერთო ბირთვს. ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას პლასტიკური ბარათების საწარმოებლად, იმ ბარათებისა, რომლებიც გადამწყვეტ როლს ასრულებენ პაციენტის ლოიალურობაში. წევრები ატარებენ პერსონალიზირებულ ბარათებს საკრედიტო ბარათების მსგავსად. მფლობელს შეუძლია ბარათი გამოიყენოს საავადმყოფოებში, კლინიკებში, აფთიაქებსა და სხვადასხვა დაწესებულებებში.

ამას გარდა ბარათის მეშვეობით შეიძლება თითოეული პაციენტის ინდივიდუალურად ამოცნობა, ეს მიმზიდველი, გამძლე ბარათები მოქმედებენ მოსიარულე ბილბორდების მსგავსად, რომელიც მკაფიოდ უჩვენებს თქვენს ლოგოს და გარს ახვევია თქვენს საწარმოს ხარისხიანი და ორიგინალური გამოსახულებით. ეს არის მძლავრი და დამტკიცებული გზა პროვაიდერებსა და მომხმარებელთ შორის კავშირის განსამტკიცებლად. გამოცდილმა მენეჯერებმა კარგად იციან პაციენტის ბარათის მოქმედების ,,ჯადოსნური“ ძალა, რომელიც ამტკიცებს ურთიერთობას კლინიკასა და პაციენტს შორის.

 

გადაწყვეტილებები პაციენტთა ლოიალურობაზე

წევრის შესაძლებლობების შემოწმება და მონაწილეობის მიღება წევრთა პროგრამებში

 

წევრების შემოწმება არის ინტეგრირებული გადაწყვეტილება, რომელიც საშუალებას იძლევა დამზადდეს მაღალხარისხიანი „უკონტაქტო“ და „ჭკვიანი“ საწევრო ბარათი. „ჭკვიან ბარათში“ განთავსებულ იქნება წევრის ინფორმაცია (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი). წევრთა ორგანიზაცია შეაგროვებს ვიზიტორთა ინფორმაციას, რამდენჯერაც წევრი შევა ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ბარათის სპეციალურ წამკითხველში გატარებით. ინფორმაცია ინახება ბაზაში, რომელიც შემდეგ ჩაიტვირთება წევრთა შესამოწმებელ ცენტრალიზირებულ მონაცემთა ბაზაში. ბაზა შეიძლება გომოყენებულ იქნას რამოდენიმე სტანდარტული მოხსენების წარმოსაქმნელად. ეს გადაწყვეტილება დაეხმარება წევრების ორგანიზაციას ადმინისტრაციული და სამმართველო ამოცანების ამოხსაში. მონაცემზე მონიტორინგი შეიძლება კომპიუტერის მონაცემთა ბაზის მეშვეობით და აღარ იქნება საჭირო განცხადებების ხელით შეგროვება, შეკრება და შეჯერება.

 

იდენტური პროგრამის დაგეგმარება

 

სამედიცინო ინდუსტრია არასდროს არ ყოფილა ისეთი მარკეტინგული, როგორიც ახლაა. სამედიცინო კლიენტები მოითხოვენ პერსონალურ და ხარისხიან მომსახურებას, საავდმყოფოებსა და კლინიკებში უფრო ადვილად შესვლის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ კლიენტთა მოთხოვნილებები იზრდება, აქციონერები ჯანდაცვის პროვაიდერებს სხვა მიმართულებით უბიძგებენ, რათა ფასები რაც შეიძლება შეამცირონ. რის გამოც ჯანდაცვის პროვაიდერებმა უნდა იბრძოლონ, რათა გააძლიერონ მათი მარკა (სახეობა) და შესთავაზონ უფრო ხელსაყრელი და ხარისხინაი მომსახურება, რომელსაც დანახარჯებზე რაც შეიძლება ნაკლები ზემოქმედება ექნება.

ჯანდაცვის აქტის მიხედვით, რომელიც მოითხოვს თხოვნათა და ადმინისტრაციულ მოქმედებათა ელექტრონულ შესრულებას, ფასების შეთანხმება იქნება რთული ვიდრე არასდროს.   ციფრული იდენტური ტექნოლოგიის საშუალებით შესაძლებელია უფრო მოსახერხებელი, მაღალ ხარისხოვანი მომსახურება პაციენტთათვის. ის აგრეთვე იძლევა ახალ შესაძლებლობებს რათა გამოაჩინოს თქვენი მარკა და პაციენტებს სთავაზობს სპეციალური საბაზრო სტიმულს.

„ქარდსოლუშენ“-ის ციფრული საიდენტიფიკაციო სისტემა მოქმედებს მაგნიტურ ხაზზე, QR კოდსა და სხვა ეფექტურ „ჭკვიან“ ბარათზე დამყარებულ ტექნოლოგიაზე, რათა გააფართოვოს სამედიცინო ორგანიზაციებში არსებული მონაცემების ფუნქციალურობა.  მათ შეუძლიათ ასეთი პროცესის ადვილად შესრულება, ასევე წვდომის კონტროლი, გამძლე ვერიფიკაცია, სრულყოფილი მართვა, პაციენტის რეგისტრაცია და ყველანაირი ბარათების დამზადება. ციფრული იდენტური სისტემა აგრეთვე მოგცემთ საშუალებას, რომ თვალყური ადევნოთ პაციენტის მოქმედებებს.

ყველაფერი ეს უფრო დააკმაყოფილებს თქვენს პაციენტს და აამოქმედებს ეფექტურობას, რომელიც ამცირებს ოპერატიულ ხარჯებს დიდი ხნის განმავლობაში.

 

როგორ ვუზრუნველყო ციფრული ტრანზაქციების მიწოდება ჯანდაცვის სფეროში?
პაციენტების დისტანციურად ჩართვა ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად მოითხოვს ციფრული პირადობის შემოწმებას, სერთიფიკატების უსაფრთხო გაცემასა და ჯანდაცვის გარიგებების ავტორიზაციას.

 

გაიგე მეტი კომპანიის პორტფოლიოს საშუალებით ჩვენი ჯანდაცვის სფეროს გადაწყვეტილებებზე

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით