სერვისი - პროდუქტი ▾

დაშვების კონტროლი

უსაფრთხოების მენეჯმენტის გადაწყვეტილება

მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება, ნამდვილი ინტეგრაცია

"ქარდსოლუშენ"-ის უსაფრთხოების მენეჯმენტის გადაწყვეტილების მოქნილი, ღია პლატფორმა მოხერხებულს და ხელმისაწვდომს ხდის უსაფრთხოების სისტემების ინტეგრაციას და ახალი ტექნოლოგიების მიღებას, რაც საშუალებას აძლევს კორპორაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებს და სხვა უსაფრთხოებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საგრძნობლად გააუმჯობესონ უსაფრთხოების ხარისხი და შეამცირონ ფასი თავიანთი ორგანიზაციის მიღმა.

უსაფრთხოების მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ამკვიდრებს შეტყობინებების გაგზავნასა და მონაცემების გაცვლას უსაფრთხოების ხაზის ყველა სისტემაში ინფორმაციის კონსოლიდაციისა და კონტროლის გზით. გადაწყვეტილება წინა პლანზე წამოწევს ძირითადი ადმინისტრაციის საფუძველისა და სააპლიკლაციო მოდულების გაგრძელებას ორგანიზაციის დონეზე უსაფრთხოების მენეჯმენტისათვის. განსაზღვრული კლიენტურის ბიზნესი ავტომატურად აწვდის სიგნალს და შეტყობინებას მათ, ვისაც ინფორმაცია სასწრაფოდ სჭირდება. გადაწყვეტილება ასევე შესაძლებელს ხდის დროებით იზოლირებულ სისტემებს შორის ინფორმაციის გაცვლას, გადამეტების უარყოფასა და უსაფრთხოების გუნდს შორის ეფექტურობის ამაღლებას.

უპირატესობები
უსაფრთხოების მენეჯმენტის გადაწყვეტილება უზრუნველყოფს ერთადერთ კავშირს ორგანიზაციის უსაფრთხოების სისტემების მიღმა მონაცემების გაზიარებისა და მისაღებად. ეს მოიცავს:

 

  • მიღების კონტროლი
  • მენეჯმენტის იდენტიფიკაცია
  • ბიომეტრია
  • ლოგიკური უსაფრთხოება
  • ღია კავშირი (გარე სისტემების მიმართ, როგორიცაა HR და კონტინგენტის მუშაობის სიმძლავრე)
  • უფრო მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება, ნამდვილი ინტეგრაცია

 

ავტომატური, ღია პლატფორმის გადაწყვეტილება ორგანიზაციის უსაფრთხოებისათვის.თქვენი უსაფრთხოების სისტემები შეიძლება ადვილად გაითიშოს, როდესაც მოუწევს სხვადასხვა ადგილის დაცვა. უამრავი გამყიდველის მიერ მოწოდებული სხვადასხვა სისტემის გამო, ეს პროცესი გართულებულად მიმდინარეობს, ხშირად კი შეუძლებელიც ხდება და უკიდურესად ძვირდება უსაფრთხოების რაიმე ახალი ტექნოლოგიის დამკვიდრება _ როგორიცაა ბიომეტრია, ციფრული ვიდეო და ავტომატური განგაშის სიგნალი _ ორგანიზაციის შიგნით. სხვა შიდა სისტემებთან უმცირესი ინტეგრაციაც კი, უდიდესი მიღწევა ხდება, რაც დაკავშირებულია ყოველი განსხვავებული სისტემისთვის აუცილებელ შეჩვევასთან.


შპს “ქარდსოლუშენ”-ის ჯგუფი, ლიდერი უსაფრთხოების საკითხებში, წყვეტს პრობლემას ახალ უსაფრთხოების მენეჯმენტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ეს მოქნილი, ღია პლატფორმის გადაწყვეტილება მოხერხებულს და ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენი ყველა უსაფრთხოების სისტემის შემოტანას და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. უფრო ზუსტად, ქარდსოლუშენ-ის გადაწყვეტილება უდავოდ ამკვიდრებს შეტყობინებების გაგზავნასა და მონაცემების გაცვლას ჩვენი უსაფრთხოების ქსელის ყველა სისტემას შორის. მოუხერეხებელი დამაკავშირებელის ან ჩვეული ძვირადღირებული მიღწევის გარეშე, ეს გადაწყვეტილება მჭიდროდ აერთიანებს ინფორმაციასა და კონტროლს, აძლიერებს კორპორაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებს და სხვა უსაფრთხოებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს და შესაძლებელს ხდის მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ უსაფრთხოების ხარისხი და შეამცირონ მისი ღირებულება ორგანიზაციის მიღმა.


შპს “ქარდსოლუშენ”-ის გადაწყვეტილება წინა პლანზე წამოწევს ძირითადი ადმინისტრაციის საფუძველისა და სააპლიკაციო მოდულების გაგრძელებას ორგანიზაციის დონეზე უსაფრთხოების მენეჯმენტისათვის. განსაზღვრული კლიენტურის ბიზნესი ავტომატურად აწვდის სიგნალს და შეტყობინებას მათ, ვისაც ინფორმაცია სასწრაფოდ სჭირდება. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაცია მიაწოდოთ დროებით იზოლირებულ სისტემებს, რაც გადამეტების უარყოფასა და თქვენი უსაფრთხოების გუნდის ეფექტურ მუშაობას უზრუნველყოფს.

 

მოქნილი პლატფორმა ზრდის უსაფრთხოების ხარისხს დაბალ ფასად.
მონაცემების გადაცემა უსაფრთხოების ტრადიციული საშუალებებით, როგორიცაა მიღების კონტროლი, იდენტიფიკაციის მენეჯმენტი _ მოითხოვს ღია პროტოკოლს, რომელსაც შემოყავს საკონტროლო პანელები მწყობრში. სწორედ ამიტომ, გადაწყვეტილება აგებულია Micrsoft-ის პლატფორმაზე. ქსელური სერვისის მეშვეობით შექმნილი დიზაინის პლატფორმა იყენებს აპლიკაციებს, რომლებიც არეგულირებს იმას, თუ როგორ უნდა შეუერთდეს რაიმე აპლიკაცია ორგანიზაციის ნებისმიერ მონაცემთა ბაზას. ეს ამარტივებს ინფორმაციის გაზიარებას, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უსაფრთხოების უკეთესი გადაწყვეტილება უფრო სწრაფად. ღია არქიტექტურა ასევე საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ უსაფრთხოების ახალი ხერხები და გააუმჯობესოთ მოძველებული სისტემები.

 

თანამშრომლების სამკერდეები ხელს უწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას, ამარტივებს ბიზნეს პროცესებს და აუმჯობესებს თქვენი ორგანიზაციის ეფექტიანობას. თანამშრომელთა სამკერდე ნიშნები დაგეხმარებათ წვდომის კონტროლის და თქვენი ბიზნესის და თანამშრომლებისთვის გაძლიერებული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩვენი პრინტერები საშუალებას მოგცემთ ადგილზევე რამოდენიმე წამში დაამზადოთ თქვენთვის სასურველი ბარათი. "ქარდსოლუშენთან"-თან ერთად იცით, რომ თქვენ მიიღებთ საიმედო ბარათის პრინტერებს, მაღალ ხარისხიან მარაგს, ადვილად გამოყენებას და გლობალურ მომსახურებას.

 

დამატებითი ინფორმაცია

ფეხით მოსიარულეთა წვდომის კონტროლის პროდუქტები

ავტომობილის წვდომის კონტროლის პროდუქტები

წვდომის კონტროლი

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით