სერვისი - პროდუქტი ▾

01.

კომპანიის მიერ წარმოებული იქნა პირველი პლასტიკური ID ბარათები(მანდატები) კონტაქტური ჩიპით 1999 წელს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისთვის. მობილური ოპერატორების და კავშირგაბმულობის კომპანიების დაკვეთით განხორციელდა პირველად საქართველოში გადასაფხეკი ბარათების გამოშვება, რამაც განაპირობა კომპანიის საიმედობა და უსაფრთხოება მონაცემთა გაცვლის ნდობაში.  

შემდგომ წლებში თავდაცვის სამინისტროში მოეწყო სამხედრო ჟეტონების და ID ბარათების საპერსონალიზაციო ცენტრი.

02.

2004 წლიდან კომპანიამ დაიწყო სამთავრობო სტრუქტურების აღჭურვა, თანამშრომელთა ელექტრონული პლასტიკური ბარათების გამოყენებით ტურნიკეტების და შეზღუდული დაშვების სისტემის მონტაჟი, შექმნა პროგრამული უზრუნველყოფა თანამშრომელთა მოსვლა წასვლის დროის კონტროლის მექანიზმებით, ორგანიზაციებს ექსპლუატაციაში გადაეცა ასობით პლასტიკური ბარათების პრინტერები, რომელებიც დღემდე ფუნქციონირებს ჩვენი მხარდაჭერით.

03.

2007 წელს ახალი მართვის მოწმობის, ავტომობილის და იარაღის რეგისტრაციის დოკუმენტის გამოშვება განხორციელდა ქარდსოლუშენ-ის დახმარებით საქართველოს მთელ რეგიონში შსს-ს მომსახურეობის სააგენტოს მიერ მოწმობების გამოშვება ხორციელდება  ჩვენი საიმედო მხარდაჭერით.

04.

2004 წლიდან პირველი პლასტიკური ბარათების გამოყენება მრავალი სადაზღვევო კომპანიების მიერ, როგორც ,,პოლისი" განხორციელდა ჩვენს მიერ მიწოდებული საპერსონალიზაციო პრინტერებით, პროგრამული უზრუნველყოფით,  პლასტიკური ბარათებით და სახარჯი მასალებით. დღეს სადაზღვევო კომპანიის უმეტესობა სარგებლობს ქარდსოლუშენ-ის კომპანიის ნდობით და აგრძელებენ ბარათების უწყვეტ გამოშვებას.

05.

ფინანსური ორგანიზაციები (ბანკები) 21 წელია ენდობიან ჩვენ გუნდს,  საქართველოში  საბანკო ბარათები იწარმოება კომპანიის მიერ მიწოდებული სახარჯი მასალებით, საპერსონალიზაციო დანადგარებით და სერვის მომსახურებით. დღეისათვის ათეული მილიონობით პლასტიკური საბანკო  და სხვა საერთაშორისო ბარათია ნაწარმოები ჩვენი მომსახურებით. ჩვენ გაგვაჩნია სახარჯი და სათადარიგო ნაწილების მარაგი და ტექნიკური მომსახურების მიწოდების დიდი გამოცდილება.  

06.

ათეული წლებია ქარდსოლუშენ-ის პროგრამული უზრუნველყოფით დღემდე მრავალი ორგანიზაცია მუშაობს, იცვლებიან თანამშრომლები, ტექნიკა ვითარდება და ჩვენ ვანახლებთ პროგრამულ მხარდაჭერას. მაღალტექნოლოგიური საპერსონალიზაციო სისტემები მოითხოვენ პროგრამულ ცვლილებებს იმისდა მიხედვით თუ რა მოთხოვნები არის ბაზარზე.

07.

ჩვენი მთავარი მიზანი უცხოელ პარტნიორებთან ერთად არის საქართველოში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, სასომხეთში დოკუმენტების გაცემის საპერსონალიზაციო ბაზრის განვითარება, ხელშეწყობა. ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა მცირე ორგანიზაციაა თუ დიდი, ორივეს სჭირდებათ კვალიფიკაციური მხარდაჭერა და ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილების გაზიარება, ჩვენ ხმამაღლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ "ქარდსოლუშენ"-მა შეძლო ქაღალდის დოკუმენტებიდან პლასტიკურ დოკუმენტებზე გადაეყვანა საქართველოში არსებული სამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა მრავალი სტრუქტურა.