სერვისი - პროდუქტი ▾

ქეისი სამთავრობო

ყოვლისმომცველი ქეისი.

ჩვენი გადაწყვეტილებები მოიცავს ინოვაციურ პროგრამებს, საიმედო ტექნიკას, უსაფრთხო მარაგებსა და საექსპერტო მომსახურებას გლობალურ მასშტაბებზე.

კოლაბორაციული მიდგომა. “ქარდსოლუშენ”-ი ჯგუფი თანამშრომლობს მომხმარებლებთან, სამუშაო ადგილზე და პირად შეხვედრებზე, კომპლექსური პრობლემების მოსაგვარებლად.

 

ჩვენი მომხმარებელი

სამინისტროები

სსიპ-ები

ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურები

 

დღეისათვის მთავრობა ენდობა "ქარდსოლუშენ"-ის პლასტიკური ბარათების დოკუმენტების გადაწყვეტილებებს, რომელიც წარმოდგენილია მყისიერი გაცემის სერვის ცენტრების სახით.

უსაფრთხო და გარანტირებული დოკუმენტის გაცემა, მთავარ ამოცანას წარმოადგენს დღევანდელ რეალობაში. ჩვენი სერვის ცენტრები მუშაობენ შეუფერხებლად.

სახელმწიფო მოხელის და სოციალური მუშაკის დოკუმენტების მყისიერი გაცემა "ქარდსოლუშენ'-ისთვის გამოწვევაა, რადგან ათეული წლებია იხვეწება და ვითარდება საფრთხე გაყალბების, ან თაღლითობის, ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ პრობლემასთან ბრძოლაა. ახალი ინოვაციების დანერგვა და საფრთხის თავიდან აცილება.

 

მიიღეთ ჰოლისტიკური მიდგომა
ჩვენი უსაფრთხო ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები საშუალებას იძლევა დაარეგისტრირო, გასცე და  მართო ეროვნული პირადობის მოწმობებისთვის, პასპორტების, მართვის მოწმობებისა და სხვა ფიზიკური და მობილური სერთიფიკატებისთვი, რომლებიც ძალზე მდგრადია თაღლითობის, გაყალბებისა და შეცვლის მიმართ. ჩვენი ყოვლისმომცველი პორტფელი ასევე მოიცავს სამუშაო პროცესებს, პროგრამულ და ტექნიკურ სისტემებს, მასალებსა და პროფესიულ მომსახურებებს.

ჩვენი მთავრობის გადაწყვეტილებების ძირითადი ელემენტები მოქალაქეების დაცვა და საზღვრების დაცვაა და ჩვენი  ქვეყნის პრიორიტეტია. ძირითადი ფაქტორია სანდო პირადობა. ჩვენი ხელსაწყოები და ტექნოლოგიები საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ, მართოთ და დაადასტუროთ უსაფრთხო მოწმობები მოქალაქეებისა და მოგზაურთათვის. ამჟამად ჩვენი ქვეყანა იყენებს "Cardsolution"-ის ციფრულ და ფიზიკურ ტექნოლოგიებს უსაფრთხო დოკუმენტების და სამგზავრო დოკუმენტების გასაცემად.

 

E მთავრობის გადაწყვეტილებები
"Cardsolution"-ი გთავაზობთ გადაწყვეტილებების პორტფელს, რომელიც ხელს შეუწყობს ელექტრონული მმართველობის პროგრამების ფართო სპექტრის მიწოდებისა და მართვის გამარტივებას - ლიცენზირება, ხმის მიცემა, დაბეგვრა, ჯანდაცვა, უფლებები და სხვა. სახელმწიფო უწყებებს საშუალება აქვთ შეამცირონ საოპერაციო ხარჯები სახელმძღვანელო პროცესების ავტომატიზირებით, დუბლირებისა და თაღლითობის შერბილების გზით.

 

ერთიანი ელექტრონული სისტემების შექმნა და გადაცემა სამართავდ, სახელმწიფო სტრუქტურების ცალკეული უწყებების, მთელი საქართველოს მაშტაბის სახელმწიფო მოხელეთა აღრიცხვის და მონიტორინგის გაწევა.

“ქარდსოლუშენ”-ი ჯგუფის მიერ შექმნილი მრავალი ჩართულობა ერთ სივრცეში, არა აქვს მნიშვნელობა მაშტაბებს და ლოკაციის დაშორებას. ჩვენი აღრიცხვის სისტემები ათეული წლებია მუშაობენ უშეცდომოდ, იმდენად უშეცდომოდ და უპრობლემოდ ,,შეიძლება დაგავიწყდეთ მათი არსებობა".

როდესაც ვეკითხებით მონიტორინგის და პროტოკოლის გათვალისწინებით სხვადასხვა ორგანიზაციენს, ჩვენს მიერ დამონტაჟებულ სისტემებზე, ისინი გვპასუხობენ, რომ: იმდენად შეუფერხებლად მუშაობს და გამართულად ეს სისტემა, რომ აღარც ახსოვთ მათი არსებობა, თუ როდის დააყენეს.

 

ჩვენ გთავაზობთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც  დროს გაუძლეს, დაამტკიცეს რომ “ქარდსოლუშენ”-ის ჯგუფი სრულად აკმაყოფილებს სამთავრობო გადაწყვეტილებების მოთხოვნებს.

 

სასაზღვრო კონტროლი
"Cardsolution"-ი გთავაზობთ სრულ გადაწყვეტილებებს უაღრესად დაცული პასპორტების, ელექტრონული პასპორტებისა და სხვა სამგზავრო დოკუმენტების გაცემისა და მართვისათვის, მოწინავე უსაფრთხოების მახასიათებლებით, რომლებიც იცავს შეცვლას, გაყალბებას და თაღლითობას. დოკუმენტების გაცემის გარდა, ჩვენი ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს მესაზღვრეებსა და საველე ოფიცრებს სწრაფად განსაზღვრონ და დაამუშაონ ავტორიზებული მოგზაურები, ხოლო ავტომატურად გამოავლენენ პოტენციურ საფრთხეებს, რომლებიც შესაძლოა მოპარული, ყალბი ან შეცვლილი სამგზავრო დოკუმენტებით სარგებლობენ.

 

გაიგე მეტი "ქარდსოლუშენ"-ის სამთავრობო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით