სერვისი - პროდუქტი ▾

პლასტიკური ბარათების ბეჭდვა

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფი შექმნილია იმისათვის, რომ თქვენი წარმოსახვები გადმოიტანოს რეალურ ცხოვრებაში. იქნება ეს ფოტოები, გრაფიკა, ცვლადი მონაცემები თუ ნებისმიერი თქვენი სურვილი, ჩვენი ბარათების ბეჭდვის ტექნოლოგია დაგეხმარებათ სწრაფად და ეფექტურად შექმნათ ის.

უპირატესობები
თქვენი რანგის დიზაინის ფორმატის შექმნა უფრო ადვილია, ვიდრე ოდესმე.
ცენტრალიზებული მონაცემები და მომხმარებლის მართვა ცენტრალური მართვის მოწმობა, სამუშაო პროცესის თარგები, პრინტერის კონფიგურაციები და გავრცელება მომხმარებლის ხელმისაწვდომობა და ნებართვა, ჯერ კიდევ დაშვებისა და სხვა ფუნქციების ადგილებიდან. დროის დაზოგვა და ზუსტი ბეჭდვის ტექნოლოგიები

ბარათების ბეჭდვა 1 ცალიდან მილიონიანი ტირაჟის ჩათვლით, ჩვენი მომსახურება გათვლილია როგორც დაბალ ასევე მაღალ მოთხოვნებზე, ყველა სახის მომხმარებელზე, არა აქვს მნიშვნელონა 1 ცალს შეუკვეთავს თუ ასეულ ათასობით ტირაჟს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ყველა მომხმარებლის სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას. რასაც ვერ ახერხებენ სხვა კომპანიები ჩვენი მოქნილი ციფრული დანადგარები ძალიან სწრაფად ან უსწრაფესადაც კი ასრულებენ რთულ დავალებებს.

 

ფერადად დაბეჭდილი ბარათები

 

მონოქრომული ბარათები

 

ეფექტის შემცველი ბარათები

 

არასტანდარტული ზომის ბარათები

 

ინტელექტუალური "ჭკვიანი" ბარათები

 

„ქარდსოლუშენ“-ი ეხმარება “სმარტ” ბარათების სწორად და სარგებლიანად ინტეგრაციაში. ჩვენ განვავითარეთ სრული ინფრასტრუქტურა, როგორც ერთჯერადი ასევე მულტიაპლიკაციური “სმარტ” ბარათის საწარმოოდ, გამოსაცემად და მოსაწყობად. ასევე, მოვახდინეთ კონფიგურირება ამ ინფრასტრუქტურის თითოეული მომხმარებლის საქმიანობისათვის. ასე, რომ გადაიხადე მხოლოდ იმისათვის, რაც გჭირდება. ამავე დროს, ჩვენი გადაწყვეტილებების გამოხატულება და მოდულირება გაძლევს საშუალებას შექმნა და გააფართოვო საკუთარი კაპიტალდაბანდება პროგრამის გაზრდის მიხედვით. შემდეგი ინფრასტრუქტურათა ნიმუში წარმოდგენას შეგიქმნით თუ როგორი მოქნილი და მძლავრი შეიძლება იყოს ჩვენი “სმარტ” საბარათო გადაწყვეტილებები. თუ გსურს გამოიკვლიო ან აამუშავო დამხმარე და მაღალხარისხიანი პროგრამები, ჩვენ გავაკეთებთ “სმარტ” ბარათის ინფრასტრუქტურის მონახაზს, რომელიც გაეცნობა ზუსტ ბიზნეს მოთხოვნილებებს.

 

 

მიუხედავად ბეჭდვის წარმოების შემცირებისა, ბარათის გამოშვების რიცხვი იზრდება. მარკეტი მოითხოვს პერსონალური ბარათების გაზრდილი რაოდენობით წარმოებას. მაღალი პერსონალიზირებული საბარათო პროგრამები წარმოადგენს ახალ ნიშნებს, ბარათის წარმოებისა და მომსახურეობის ბიუროსათვის. მათ უნდა მოძებნონ ისეთი გზა, რომ აწარმოონ ბარათები შედარებით მცირე სამარკეტო სეგმენტებისთვის სარგებლიანობის გამოკლების გარეშე. ციფრული ბეჭდვის ტექნოლოგიას ასევე ათავსებენ ახალ სტანდარტულ მარკეტინგს საბარათო განსახიერებაში. მაგალითად, „ქარდსოლუშენ“ ბარათების პრინტერი ბეჭდავს მაღალ  პერსონალიზირებულ ფერად ბარათებს მოთხოვნის შეაბამისად. ციფრული ტექნოლოგია, გამომდინარე იქიდან, რომ თანაბრად აკეთებს ფასის ეფექტურობას გამოუშვას ბარათები 1 დან 1000 ადამიანისთვის, პრინტერის ყოველი ბარათი უნიკალურია. შეგიძლიათ საბარათო პროგრამა არეგულირო სწრაფი მოქმედებიდან ახალი მიმართულებით ბარათზე დართული დიზაინით და შეამციროთ ინვენტარი მომენტალური წარმოების უპირატესობის გამოყენებით. ციფრული ტექნოლოგია ბეჭდავს ფერად გამოსახულებას, გრაფიკული და ტექსტური ბარათის მთლიანი ზედაპირის ხარისხიანი და ფერადი რეპროდუქციის ექვივალენტის გამოსახულებით, რათა ლითოგრაფიკა გაუკეთოს ბეჭდვას, სინამდვილეში, მხოლოდ გამჭრიახ თვალს შეუძლია გამოავლინოს განსხვავებები ციფრულ და ლითოგრაფიკულად დაბეჭდილ ბარათებს შორის. მაგრამ ლითოგრაფიკული ბეჭდვისაგან განსხვავებით, ციფრული ბეჭდვა არ მოითხოვს გადაღებას, პლატასა და აგებას. სამაგიეროდ, მონაცემები ეგზავნება პირდაპირ ციფრულ პრინტერს ქსელის საშუალებით. შემდეგ პრინტერი ბეჭდავს ფერად გამოსახულებებს, რის შემდეგაც გამოდის ფერად გამოსახულებიანი ბარათები.

 

საბარათო მარკეტინგი

დღეისათვის მომხმარებელი ელის მზა პროდუქციას ან მომსახურებას. მარკეტები, რომლებიც იბარებენ პროდუქტს, ჩვეულებრივ შესწევთ უნარი აწარმოონ გაზრდილი შემოსავალი და დაამყარონ ძლიერი კავშირები.  „ქარდსოლუშენ“-ს აქვს იარაღები, რომლებიც აადვილებს და შესაძლებელს ხდის სათითაოდ ჩაიბაროს სამარკეტო შეტყობინებები და შექმნას მზა პროდუქცია.

 

 

 

 

 

უმაღლესი მზა პროდუქცია, ფერადი ბარათების ეფექტური ღირებულება 

„ქარდსოლუშენ“-ის ნოვატორული ტექნოლოგია ციფრულად ერწყმის ფოტოს, დიზაინს, ფიქსირებულ და ცვალებად მონაცემებს და სწრაფად ბეჭდავს ბარათის მთლიან ზედა პირს. დაუყონებლივ შეგიძლიათ შექმნათ მეტად პერსონალიზირებული, ფერადი ბარათები სამარკეტოდ. ნებისმიერი წარმოდგენა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ, შექმნათ ან წარმოიდგინოთ, შეიძლება მოთხოვნისთანავე დაიბეჭდოს ინდივიდუალური ქარდჰოლდერის ინფორმაციასთან ერთად. ყოველივე ეს ბარათის მარკეტერებს უქმნის უსასრულო შესაძლებლობებს. მაგალითად: ბარათის შემქმნელებს შეუძლიათ გადასცენ ბარათის მფლობელებს თავიანთ ბარათზე სასურველი ფოტოს ბეჭდვის არჩევის უფლება, სტანდარტული უკანა პლანის დიზაინის ნაცვლად. ახლა მარკეტინგის ორგანიზაციებს შეუძლიათ შესთავაზონ თავიან მომხმარებლებს ათასობით ბარათის სახეობა, საბარათო გამოცემის ფასის აწევისა და ბარათის პროდუქციის ეფექტურობის დაცემის გარეშე. შესაძლებლობათა ბეჭდვის მოთხოვნისთანავე, გამომცემლებს შეუძლიათ შეცვალონ ბარათის დიზაინი გაყიდვის შესაბამისობით, სეზონური ხელშეწყობით ან სპეციალური მოვლენებით.

 

 

ცარიელი თეთრი და ფერადი PVC  ბარათები, რომელზეც დაბეჭდავთ სწრაფად და მარტივად CMYK პალიტრის და PANTONE პალიტრის ფერებში

 

როგორ დავბეჭდოთ ცარიელ ბარათებზე?

პლასტიკური ბარათები გახდა პოპულარული არჩევანი სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა პირადობის დამადასტურებელი სამკერდე ნიშნები, წევრობის ბარათები, სასაჩუქრე ბარათები და ლოიალობის ბარათები. ცარიელ პლასტმასის ბარათებზე ბეჭდვა უფრო რთულია, ვიდრე ქაღალდზე ბეჭდვა, რადგან ჩვეულებრივი ჭავლური ან ლაზერული პრინტერი არ იმუშავებს. ბარათის სისქიდან გამომდინარე, საჭიროა სპეციალური ტიპის პლასტიკური ბარათის პრინტერი. ცარიელი PVC ბარათების ყველაზე პოპულარული ტიპია 30 მილი სისქით და CR-80 ზომით, რაც იგივე ზომა და სისქეა, როგორც სტანდარტული საკრედიტო ბარათი. ამ სქელზე პირდაპირ დასაბეჭდად, დაგჭირდებათ პლასტიკური ბარათის პრინტერი, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი პლასტმასზე დასაბეჭდად. ამისთვის ყველაზე ეფექტური გამოსავალი იქნება თერმული ბარათის პრინტერი. ზოგიერთი ყველაზე პოპულარული ბრენდია Evolis, Firgo, Datacard, Zebra და Magicard - თითოეული გთავაზობთ მოდელების ფართო არჩევანს. ზოგიერთ პრინტერს შეუძლია დაბეჭდოს მხოლოდ ერთ მხარეს, ხოლო ზოგს აქვს ჩაშენებული დუპლექსერი, რომელსაც შეუძლია ავტომატურად გადააბრუნოს ბარათი და დაბეჭდოს მეორე მხარეს. ეს არის დროის დაზოგვა, თუ თქვენ აპირებთ ბარათის ორივე მხარეს დაბეჭდვას. სხვებს აქვთ მაგნიტური ზოლების კოდირების უნარი. კოდირება არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება მონაცემების დასამატებლად მაგნიტურ ზოლზე, რომლის წაკითხვაც POS-ს და სხვა დარტყმის სისტემებს შეუძლიათ. ბარათის პატარა პრინტერები კარგია მცირე რაოდენობით ბეჭდვისას და უფრო დიდი, უფრო გამძლე მოდელები უკეთესად მუშაობს დიდი მოცულობის ბეჭდვისთვის.

მას შემდეგ რაც გადაწყვეტთ პრინტერს, გადახედეთ თავსებადი ლენტების ღირებულებას, რომელიც დაგჭირდებათ ცარიელ ბარათებზე დასაბეჭდად. ჭავლური პრინტერის მსგავსად, არსებობს სხვადასხვა ბრენდები, რაც დამოკიდებულია პრინტერის სპეციფიკურ ბრენდსა და მოდელზე, რომელსაც ყიდულობთ. ისინი, როგორც წესი, ყიდიან CMYKT ვერსიას ფერადი ბეჭდვისთვის, მეორეს შავი K მელნისთვის და ზოგიერთი ასევე გთავაზობთ სხვადასხვა ფერს UV, KT ან მეტალის Metalic Gold, Metalic Silver ვარიანტებს. პლასტიკური ბარათები წარმოუდგენლად მრავალმხრივია და აქვს მრავალი გამოყენება სხვადასხვა ინდუსტრიაში. პლასტიკური ბარათების ზოგიერთი ყველაზე გავრცელებული პროგრამა მოიცავს: თანამშრომლების, სტუდენტებისა და სტუმრების საიდენტიფიკაციო სამკერდე ნიშნები VIP საშვი ღონისძიების მონაწილეებისთვის სასაჩუქრე ბარათები საცალო მაღაზიებისა და რესტორნებისთვის საწევრო ბარათები კლუბებისა და ორგანიზაციებისთვის ლოიალობის ბარათები ბიზნესისთვის სასტუმრო ოთახის გასაღები ბარათები წვდომის კონტროლის ბარათები დაცული ტერიტორიებისთვის იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ზემოაღნიშნული გამოყენებისთვის ეძებთ საკუთარი პლასტიკური ბარათების დაბეჭდვას, ზოგჯერ უფრო ეკონომიურია შეუკვეთოთ ცარიელი ბარათები, პლასტიკური ბარათის პრინტერი და ლენტები, რათა თავად შეძლოთ მათი დაბეჭდვა. ბარათები ხელმისაწვდომია თეთრი ცარიელი ბარათებით, მეტალის ცარიელი ბარათებით, ცარიელი ბარათები სტანდარტული ფერებით და ცარიელი ბარათები ფლუორესცენტური ფერებით - მაგნიტური ზოლით ან მის გარეშე.

სხვა დროს, უფრო ეფექტურია დაბეჭდილი ბარათების შეკვეთა კომპანიისგან, რომელსაც შეუძლია შესთავაზოს სრული სერვისის გადაწყვეტა. ჩვენ გთავაზობთ პერსონალურად დაბეჭდილ პლასტიკურ ბარათებს,  რომლებსაც აქვთ თქვენი ფონის სურათი, ლოგო და ა.შ., ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თავად მოარგოთ ისინი საჭიროებისამებრ თქვენი პლასტიკური ბარათის პრინტერის გამოყენებით იმ ინფორმაციით, რომელიც იცვლება ბარათიდან ბარათამდე. დასასრულს, ნამდვილად შესაძლებელია ცარიელ ბარათებზე დაბეჭდვა პლასტიკური ბარათის პრინტერის გამოყენებით. თქვენი საჭიროებიდან და ხელთ არსებული აღჭურვილობიდან გამომდინარე, ხანდახან უფრო ეკონომიურია და მომგებიანი დაბეჭდილი პლასტიკური ბარათების შეკვეთა, შემდგომი პერსონალიზაციისათვის.

 

შპს ,,ქარდსოლუშენ'-ი არის უმსხვილესი ელექტრონული კომერციის ვებსაიტი, რომელიც სპეციალიზირებულია ცარიელ და ბეჭდურ პლასტიკურ ბარათებზე, რომლებიც თავსებადია პლასტიკური ბარათების პრინტერების ყველა ძირითად ბრენდთან, მათ შორის Evolis, Firgo, Datacard, Zebra და Magicard. ჩვენ გთავაზობთ ცარიელ და ბეჭდურ PVC ან შერეული მასალის ბარათებს ფერების და ვარიანტების ფართო არჩევანს ხელმისაწვდომ ფასებში.

 

 

პლასტიკური წევრობის ბარათის ბეჭდვის უპირატესობები
მორგებული წევრობის ბარათების დაბეჭდვას შეუძლია უზარმაზარი მოგება მოუტანოს თქვენს კლუბს, ორგანიზაციას, არაკომერციულ ორგანიზაციას ან ასოციაციას.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა კომპანიამ გადაწყვიტა გადავიდეს ციფრულ ბარათებზე, ფიზიკური წევრობის ბარათები გაზრდის წევრების ლოიალობას ექსკლუზიურობის და კუთვნილების განცდის დამატებითი დონის შემოტანით.

თუ წევრობის ბარათები პერსონალიზებულია წევრის სახელით, ისინი ძალიან იშვიათად უგულებელყოფილია. ბარათები ხშირად ინახება წევრის საფულეში, რომელიც ემსახურება როგორც ხელშესახები ინსტრუმენტი თქვენი ორგანიზაციის გონების შესანარჩუნებლად.

მორგებული საწევრო ბარათების გამოყენება შესაძლებელია ადგილის წვდომის მისაღებად, წევრის ბონუსების ჩამოთვლაში, მადლობის ნიშნად შეტანილი წვლილისთვის, ან უბრალოდ დაამატოთ რაიმე ხელშესახები თქვენი ორგანიზაციისთვის, რათა წარმოაჩინოს მათი წევრობის ღირებულება.

ადვილი მისახვედრია, რატომ გჭირდებათ პირადი წევრობის ბარათები. იმის გარკვევა, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი დაბეჭდვა და პერსონალიზაცია თითოეული წევრისთვის, სრულიად განსხვავებული გამოწვევაა.

სად დავიწყოთ პლასტიკური წევრობის ბარათის ბეჭდვა
დაიწყეთ იმის განსაზღვრით, თუ რა უნდა იყოს დაბეჭდილი თქვენს პლასტიკურ წევრობის ბარათებზე. ეს ჩვეულებრივ მოიცავს თქვენს ლოგოს, საკონტაქტო ინფორმაციას, წევრის სახელს და მათი წევრის ID ან ანგარიშის ნომერს.

ზოგიერთ შემთხვევაში, არსებობს მხოლოდ ერთი ტიპის წევრობა ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ბევრჯერ არის სხვადასხვა ტიპის წევრობა, რაც ხშირად აისახება დაბეჭდილ ბარათზე. მაგალითად, ზოგიერთი ორგანიზაცია გვთავაზობს წევრ პროგრამებს, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი და პლატინა. სხვები გვთავაზობენ წლიურ წევრობას, რომელიც იწურება კალენდარული ან ფისკალური წლის ბოლოს.

ასევე არსებობს VIP ან უვადო წევრობის შესაძლებლობები, რომლებსაც სთავაზობენ ზოგიერთი ჯგუფი, რომლებიც მიიღწევა შემოწირულობის გარკვეულ დონეზე ან ორგანიზაციის კუთვნილ დროში.

დაფიქრდით წევრების ტიპებზე თქვენი წევრობის ბარათის დაბეჭდვის დაგეგმვისას.

შეიძლება დაგჭირდეთ წევრის ტიპი მიუთითოთ, როგორც ტექსტის ხაზი თქვენს ბარათზე, როგორიცაა „GOLD MEMBER“ ან გქონდეთ ბარათის სხვადასხვა დიზაინი სხვადასხვა ფონის ფერებით, რათა წარმოადგინოთ თითოეული ტიპი. მაგალითად, ბარათებს „ოქროს“ წევრებისთვის აქვს ოქროს ფონი, ვერცხლის წევრებს აქვთ ვერცხლის ფონი და ა.შ.

შეინახეთ თარიღი
თარიღები სხვა რამეზე უნდა იფიქროთ, როდესაც საქმე ეხება პლასტიკური წევრობის ბარათის ბეჭდვას. ბარათს ვადა გაუვა? თუ ასეა, ბარათზე უნდა იყოს მითითებული ვარგისიანობის ვადა ან „Valid Thru“ თარიღი. ის შეიძლება იყოს გამოფენილი ბარათის წინა მხარეს ან ჩამოთვლილი წვრილ ბეჭდვით უკანა მხარეს.

კიდევ ერთი პოპულარული მეთოდია ბარათის წინა მხარეს „Member From“-ის დამატება იმ წლით, როდესაც წევრი შეუერთდა თქვენს ორგანიზაციას. თუ ეს ინფორმაცია თქვენთვის ხელმისაწვდომია, ეს შეიძლება იყოს კარგი დამატება თქვენი წევრობის ბარათისთვის - განსაკუთრებით თუ ბევრი წევრი თქვენთან ერთად რამდენიმე წელია.

რა ხდება ბარათის უკავა გვერდზე?
ბარათის უკანა ნაწილი ხშირად შეუმჩნეველი რჩება, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ღირებული უძრავი ქონება თქვენი კლუბისთვის, ორგანიზაციისთვის, არაკომერციული ან ასოციაციისთვის. შეიძლება დაგჭირდეთ, რომ მარტივი იყოს ძირითადი საკონტაქტო ინფორმაცია ან რაიმე უფრო დახვეწილი წევრობის პირობები, ბონუსები ან უპირატესობები.

გინდა კიდევ უფრო მომხიბვლელი გახდე? იფიქრეთ თქვენს ბარათზე QR კოდის ჩართვაზე. QR კოდები ნამდვილად არის სპეციალური ტიპის შტრიხკოდი, რომელსაც შეუძლია დაუკავშირდეს ვებ გვერდს, ვიდეოს ან დოკუმენტს. ნებისმიერს, ვისაც აქვს სმარტფონი, შეუძლია უბრალოდ გახსნას თავისი კამერის აპი და მიუთითოს QR კოდი და გადაიყვანოს სპეციალურ გვერდზე გრძელი ვებ URL-ის აკრეფის გარეშე.

როგორ დავბეჭდოთ პლასტიკური წევრობის ბარათები
თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ გჭირდებათ წევრობის ბარათები და იცით, რა გსურთ მათზე. ახლა როგორ იღებთ მათ დაბეჭდვას? არსებობს 3 გზა, რომლითაც შეგიძლიათ ამის გაკეთება, დაწყებული წვრილმანი და სრული სერვისის გადაწყვეტებამდე.

 

ვარიანტი 1 - წვრილმანი პლასტიკური წევრობის ბარათები
ქაღალდის ბარათებისგან განსხვავებით, პლასტიკური ბარათების დაბეჭდვა შეუძლებელია ჩვეულებრივი ჭავლური ან ლაზერული პრინტერის გამოყენებით. თქვენ უნდა შეიძინოთ პლასტიკური ბარათის პრინტერი. ბარათის პრინტერების საუკეთესო ბრენდი არის EntrustDatacard,  ერთ-ერთი ასეთი პრინტერის საწყისი დონის ღირებულება იწყება დაახლოებით 1,500-დან იწყება ვარიანტების მიხედვით. DS1, DS2, DS3 მოდელებით განახორციელებთ სასურველი ფერით ჩაბეჭდოთ ინფორმაცია ბარათში ზემოდან.

თუ თქვენ თავად აპირებთ ბარათების სრულ ზედაპირზე დაბეჭდვას, DNP CX-D80HS პრინტერი შესანიშნავი მოდელია დასაწყებად. თქვენი პრინტერის შეძენის შემდეგ არ დაგავიწყდეთ თერმული ლენტები (გამოყენებული მელნის ტიპი) და ცარიელი პლასტიკური ბარათების შენახვა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სტანდარტული თეთრი პლასტიკური ბარათებიდან ან რაიმე უფრო დახვეწილი, როგორიცაა მეტალის ოქრო ან ვერცხლი.

დადებითი: ამ ვარიანტის უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ბარათები მყისიერად.

მინუსები: ამ ვარიანტის უარყოფითი მხარე ისაა რომ უნდა გქონდეთ მცირე მარაგები

 

ვარიანტი 2 - პროფესიონალურად წინასწარ დაბეჭდილი პლასტიკური ბარათები
თუ თქვენი ბარათები ერთბაშად არის შეკვეთილი, შეიძლება უფრო ეკონომიური იყოს მათი შეკვეთა პროფესიონალური ბეჭდვის კომპანიისგან, როგორიცა ვართ ჩვენ. ჩვენ სთავაზობთ უფასო დიზაინის სერვისებს, დიახ  უმეტეს შეკვეთებზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ მიგვაწოდოთ ჩვენ თქვენი ლოგო და იდეა იმის შესახებ, თუ რა გსურთ და ჩვენ ვიზრუნებთ დანარჩენზე. თქვენ მოგვაწვდით ჩვენ Excel ან .csv მონაცემთა ფაილს, რომელიც შეიცავს თქვენი წევრის ინფორმაციას და ჩვენ დაგიპერსონალიზირებთ თითოეულ ბარათს თქვენთვის ერთ პარტიაში.

დადებითი: ამ ვარიანტის უპირატესობა ის არის, რომ თქვენი ბარათები პროფესიონალურად იბეჭდება და მოიცავს უფასო დიზაინის მომსახურებას. წინასწარი აღჭურვილობა ან სახარჯო მასალები არ არის შესაძენი.

უარყოფითი მხარეები: ყველა ბარათი იბეჭდება ერთ პარტიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ გყავთ წევრები, რომლებიც შემოდიან მთელი წლის განმავლობაში, ისინი ვერ მიიღებენ ბარათს, სანამ არ შეუკვეთავთ მომდევნო დიდ პარტიას. მინიმალური რაოდენობა ახალი პარტიისთვის არის 100 ბარათი.

 

ვარიანტი 3 - პროფესიონალურად წინასწარ დაბეჭდილი პლასტიკური ბარათის მოთხოვნა პერსონალიზებით.
ყველაზე მოქნილი ვარიანტი იქნება პროფესიონალურად წინასწარ დაბეჭდილი ბარათის შეძენა. ეს არის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელიც ასევე მოიცავს პროფესიონალურ გრაფიკული დიზაინის სერვისებს.ჩვენ დაბეჭდავთ ყველაფერს, გარდა წევრების ინფორმაციისა ბარათებზე და შევინახავთ მათ თაროზე, სანამ საჭირო იქნება. ამის შემდეგ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი Excel ან .csv მონაცემთა ფაილი კვარტალურად, ყოველთვიურად ან ყოველკვირეულად და თქვენი წევრობის ბარათები პერსონალიზდება მოთხოვნით.

შეგიძლიათ ბარათები გამოგიგზავნოთ ან დაამატოთ შესრულების სერვისი, რომელიც მოიცავს წერილის დაბეჭდვას, წევრობის ბარათის მიმაგრებას წებოვანი წერტილის საშუალებით და თითოეული ბარათის პირდაპირ წევრისთვის გაგზავნას.

დადებითი: ამ ვარიანტის უპირატესობა ის არის, რომ თქვენი ბარათები პროფესიონალურად იბეჭდება და მოიცავს უფასო დიზაინის სერვისებს თქვენი წევრობის ბარათების მოთხოვნის პერსონალიზებით. შესრულების სერვისების დამატება მას სრულ სერვისულ გადაწყვეტად აქცევს.

მინუსები: ეს ვარიანტი ოდნავ უფრო ძვირია, ვიდრე პროფესიონალურად დაბეჭდილი ბარათები მოთხოვნით პერსონალიზაციის გარეშე, მაგრამ როდესაც თქვენ აფასებთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ დაზოგილ დროს, ის ჩვეულებრივ იხდის თავის ფულს.

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით