სერვისი - პროდუქტი ▾

პლასტიკური ბარათების ბეჭდვა

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფი შექმნილია იმისათვის, რომ თქვენი წარმოსახვები გადმოიტანოს რეალურ ცხოვრებაში. იქნება ეს ფოტოები, გრაფიკა, ცვლადი მონაცემები თუ ნებისმიერი თქვენი სურვილი, ჩვენი ბარათების ბეჭდვის ტექნოლოგია დაგეხმარებათ სწრაფად და ეფექტურად შექმნათ ის.

უპირატესობები
თქვენი რანგის დიზაინის ფორმატის შექმნა უფრო ადვილია, ვიდრე ოდესმე.
ცენტრალიზებული მონაცემები და მომხმარებლის მართვა ცენტრალური მართვის მოწმობა, სამუშაო პროცესის თარგები, პრინტერის კონფიგურაციები და გავრცელება მომხმარებლის ხელმისაწვდომობა და ნებართვა, ჯერ კიდევ დაშვებისა და სხვა ფუნქციების ადგილებიდან. დროის დაზოგვა და ზუსტი ბეჭდვის ტექნოლოგიები

ბარათების ბეჭდვა 1 ცალიდან მილიონიანი ტირაჟის ჩათვლით, ჩვენი მომსახურება გათვლილია როგორც დაბალ ასევე მაღალ მოთხოვნებზე, ყველა სახის მომხმარებელზე, არა აქვს მნიშვნელონა 1 ცალს შეუკვეთავს თუ ასეულ ათასობით ტირაჟს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ყველა მომხმარებლის სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას. რასაც ვერ ახერხებენ სხვა კომპანიები ჩვენი მოქნილი ციფრული დანადგარები ძალიან სწრაფად ან უსწრაფესადაც კი ასრულებენ რთულ დავალებებს.

 

ფერადად დაბეჭდილი ბარათები

 

მონოქრომული ბარათები

 

ეფექტის შემცველი ბარათები

 

არასტანდარტული ზომის ბარათები

 

ინტელექტუალური "ჭკვიანი" ბარათები

 

„ქარდსოლუშენ“-ი ეხმარება “სმარტ” ბარათების სწორად და სარგებლიანად ინტეგრაციაში. ჩვენ განვავითარეთ სრული ინფრასტრუქტურა, როგორც ერთჯერადი ასევე მულტიაპლიკაციური “სმარტ” ბარათის საწარმოოდ, გამოსაცემად და მოსაწყობად. ასევე, მოვახდინეთ კონფიგურირება ამ ინფრასტრუქტურის თითოეული მომხმარებლის საქმიანობისათვის. ასე, რომ გადაიხადე მხოლოდ იმისათვის, რაც გჭირდება. ამავე დროს, ჩვენი გადაწყვეტილებების გამოხატულება და მოდულირება გაძლევს საშუალებას შექმნა და გააფართოვო საკუთარი კაპიტალდაბანდება პროგრამის გაზრდის მიხედვით. შემდეგი ინფრასტრუქტურათა ნიმუში წარმოდგენას შეგიქმნით თუ როგორი მოქნილი და მძლავრი შეიძლება იყოს ჩვენი “სმარტ” საბარათო გადაწყვეტილებები. თუ გსურს გამოიკვლიო ან აამუშავო დამხმარე და მაღალხარისხიანი პროგრამები, ჩვენ გავაკეთებთ “სმარტ” ბარათის ინფრასტრუქტურის მონახაზს, რომელიც გაეცნობა ზუსტ ბიზნეს მოთხოვნილებებს.

 

 

მიუხედავად ბეჭდვის წარმოების შემცირებისა, ბარათის გამოშვების რიცხვი იზრდება. მარკეტი მოითხოვს პერსონალური ბარათების გაზრდილი რაოდენობით წარმოებას. მაღალი პერსონალიზირებული საბარათო პროგრამები წარმოადგენს ახალ ნიშნებს, ბარათის წარმოებისა და მომსახურეობის ბიუროსათვის. მათ უნდა მოძებნონ ისეთი გზა, რომ აწარმოონ ბარათები შედარებით მცირე სამარკეტო სეგმენტებისთვის სარგებლიანობის გამოკლების გარეშე. ციფრული ბეჭდვის ტექნოლოგიას ასევე ათავსებენ ახალ სტანდარტულ მარკეტინგს საბარათო განსახიერებაში. მაგალითად, „ქარდსოლუშენ“ ბარათების პრინტერი ბეჭდავს მაღალ  პერსონალიზირებულ ფერად ბარათებს მოთხოვნის შეაბამისად. ციფრული ტექნოლოგია, გამომდინარე იქიდან, რომ თანაბრად აკეთებს ფასის ეფექტურობას გამოუშვას ბარათები 1 დან 1000 ადამიანისთვის, პრინტერის ყოველი ბარათი უნიკალურია. შეგიძლიათ საბარათო პროგრამა არეგულირო სწრაფი მოქმედებიდან ახალი მიმართულებით ბარათზე დართული დიზაინით და შეამციროთ ინვენტარი მომენტალური წარმოების უპირატესობის გამოყენებით. ციფრული ტექნოლოგია ბეჭდავს ფერად გამოსახულებას, გრაფიკული და ტექსტური ბარათის მთლიანი ზედაპირის ხარისხიანი და ფერადი რეპროდუქციის ექვივალენტის გამოსახულებით, რათა ლითოგრაფიკა გაუკეთოს ბეჭდვას, სინამდვილეში, მხოლოდ გამჭრიახ თვალს შეუძლია გამოავლინოს განსხვავებები ციფრულ და ლითოგრაფიკულად დაბეჭდილ ბარათებს შორის. მაგრამ ლითოგრაფიკული ბეჭდვისაგან განსხვავებით, ციფრული ბეჭდვა არ მოითხოვს გადაღებას, პლატასა და აგებას. სამაგიეროდ, მონაცემები ეგზავნება პირდაპირ ციფრულ პრინტერს ქსელის საშუალებით. შემდეგ პრინტერი ბეჭდავს ფერად გამოსახულებებს, რის შემდეგაც გამოდის ფერად გამოსახულებიანი ბარათები.

 

საბარათო მარკეტინგი

დღეისათვის მომხმარებელი ელის მზა პროდუქციას ან მომსახურებას. მარკეტები, რომლებიც იბარებენ პროდუქტს, ჩვეულებრივ შესწევთ უნარი აწარმოონ გაზრდილი შემოსავალი და დაამყარონ ძლიერი კავშირები.  „ქარდსოლუშენ“-ს აქვს იარაღები, რომლებიც აადვილებს და შესაძლებელს ხდის სათითაოდ ჩაიბაროს სამარკეტო შეტყობინებები და შექმნას მზა პროდუქცია.

 

 

 

 

 

უმაღლესი მზა პროდუქცია, ფერადი ბარათების ეფექტური ღირებულება 

„ქარდსოლუშენ“-ის ნოვატორული ტექნოლოგია ციფრულად ერწყმის ფოტოს, დიზაინს, ფიქსირებულ და ცვალებად მონაცემებს და სწრაფად ბეჭდავს ბარათის მთლიან ზედა პირს. დაუყონებლივ შეგიძლიათ შექმნათ მეტად პერსონალიზირებული, ფერადი ბარათები სამარკეტოდ. ნებისმიერი წარმოდგენა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ, შექმნათ ან წარმოიდგინოთ, შეიძლება მოთხოვნისთანავე დაიბეჭდოს ინდივიდუალური ქარდჰოლდერის ინფორმაციასთან ერთად. ყოველივე ეს ბარათის მარკეტერებს უქმნის უსასრულო შესაძლებლობებს. მაგალითად: ბარათის შემქმნელებს შეუძლიათ გადასცენ ბარათის მფლობელებს თავიანთ ბარათზე სასურველი ფოტოს ბეჭდვის არჩევის უფლება, სტანდარტული უკანა პლანის დიზაინის ნაცვლად. ახლა მარკეტინგის ორგანიზაციებს შეუძლიათ შესთავაზონ თავიან მომხმარებლებს ათასობით ბარათის სახეობა, საბარათო გამოცემის ფასის აწევისა და ბარათის პროდუქციის ეფექტურობის დაცემის გარეშე. შესაძლებლობათა ბეჭდვის მოთხოვნისთანავე, გამომცემლებს შეუძლიათ შეცვალონ ბარათის დიზაინი გაყიდვის შესაბამისობით, სეზონური ხელშეწყობით ან სპეციალური მოვლენებით.

 

 

ცარიელი თეთრი და ფერადი PVC  ბარათები, რომელზეც დაბეჭდავთ სწრაფად და მარტივად CMYK პალიტრის და PANTONE პალიტრის ფერებში

 

"ქარდსოლუშენ"-ის ჯგუფის მხარდაჭერა, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით