სერვისი - პროდუქტი ▾

ID ბარათები

ინსტრუქცია ID ბარათის შეკვეთის მიღების წესი

1. დასახელება
2. ზომა CR80 ან სხვა
3. რაოდენობა
4. მასალა PVC ან კომპოზიციური
5. უკონტაქტო ჩიპი Mifare, TK4100, EM 4100
6. კონტაქტური ჩიპი
7. კომბინირებული უკონტაქტო და კონტაქტური ჩიპი
8. დიზაინი
9. მაგნიტური ველის კოდირება 1,2,3 ბილიკი,
10. QR კოდი, შტრიხ კოდი, დასახელება.
11. ბარათის წინა მხარე (ფერადი, სურათის მდებარეობა, პერსონალიზაციის სახე და მდებარეობა, ენა, ხელმოწერა ბეჭედი)
12. ბარათის უკანა მხარე (ფერადი, პერსონალიზაციის სახე და მდებარეობა, ენა)
13. მოსაწოდებელი ბაზების სახე და პირობები (ონლაინ გადმოგზავნა, სურათები, სახელი გვარი, თანამდებობები, ენა), აწყობილი დასაბეჭდათ გამზადებული თუ უნდა მოხდეს ჩვენთან აწყობა?
14. ბარათის მოქმედების ვადა
15. ბეჭდვის განსაზღვრე (კიდიდან კიდემდე, სრული დაფარვა)
16. ნაბეჭდის დაცვა (ლამინაცია თხელი ან სქელი, ჰოლოგრამა თხელი ან სქელი)
17. დამატებითი მომსახურება: ემბოსირება, დებოსინგი, გადასაფხეკი პანელი, ხელმოწერის პანელი, პერფორაცია-გახვრეტა, მეტალიზებული ფოლგის დადება.
18. ჩამოსაკიდი ზონარი
19. მოწოდების პირობები და დამზადების ვადები(ეტაპობრივი, ერთიანი შეკვეთა)